1

Temat: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

Postepowanie przetargowe powyżej progów unijnych na sprzątanie. Termin realizacji zgodnie z SIWZ to 31.12.2019. Czy zabezpieczenie w formie gwarancji musi mieć bezwzględnie termin 31.12.2019 r. + 30 dni (art. 151 uat. 1 ustawy Pzp)? Czy jeśli wykonawca da mi zabezpieczenie ważne do 31.12.2019 r. będzie OK czy należy bezwzględnie wymagać z tym terminem + 30 dni tj. do dnia 31.01.2020 r.? Macie na to jakieś opinie bądź wyroki jak interpretować ten przepis?

2

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

witam, w postępowaniu gwarancja była oceniana, wykonwca zaoferował 120 miesiecy a teraz ma problem z uzyskaniem z banku/ od ubezpieczyciela tak długiej gwarancji. Jakie widzicie rozwiązanie tej sprawy. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.

3

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

eva, zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni. Równie dobrze może nastąpić pierwszego dnia po wykonaniu zamówienia. Zabezpieczenie ma obowiązywać przez okres realizacji zamówienia. Gwarancje zazwyczaj oprócz okresu obowiązywania określają termin doręczenia żądania wypłaty (najczęściej 30-dniowy).

gerard.11, wniesienie zabezpieczenia na 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem wykonawcy do wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres (art. 150 ust. 7), nie później niż 30 dni przed upływem ważności gwarancji. Do tego dochodzą postanowienia art. 150 ust. 8.

4

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

prawie jak powyżej ale:
eva - a jak było napisane w warunkach postepowania, jesli miało być + 30 to musi
gerard11 - często się zdaża, ale mnie udaje się często egzekwować od firmy dającej zabezpieczenie, ze może ulec przedłużeniu

5

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

"...gwarantuje Beneficjentowi nieodwołalnie i bezwarunkowo, na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji, zapłatę za powstałe w okresie ważności gwarancji zobowiązania Zobowiązanego wynikające z powyższej umowy z wyłączeniem kar umownych i odsetek, do wysokości
    ......... (słownie: .............zy) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego przedmiotu umowy, przy czym kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy"

czy ta końcówka zdania jest ok? "przy czym kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy"

6

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

Moim zdaniem niezgodne z art. 151 ust. 1 upzp.

7

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

kwota jest stała do końca zobowiązania

8 (edytowany przez Marta 2019-03-05 13:58:15)

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

dzięki,
w projekcie umowy  mamy zapis, że  w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Wykonawca może złożyć dokument z datą ważności rozszerzoną o 30 dni licząc od dnia wykonania umowy, na całą kwotę (czyli u nas 10%)
Wykonawca chce złożyć taki dokument, czyli na wartość 30%  na okres gwarancji i rękojmi złoży nam w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego
czy jest ok?

9

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

ktoś pomoże?

10

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

A w jakiej formie musi być zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeśli postępowanie jest w pełnej elektronizacji i dokumenty są składane w formie elektronicznej, Czy wtedy zabezpieczenie też w postaci elektronicznej tak jak wadium??

11

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

fifi napisał/a:

A w jakiej formie musi być zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeśli postępowanie jest w pełnej elektronizacji i dokumenty są składane w formie elektronicznej, Czy wtedy zabezpieczenie też w postaci elektronicznej tak jak wadium??

Zabezpieczenie i umowa mogą być w formie papierowej.

12

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

Olek a na jakiej podstawie, bo część osób twierdzi, że w postaci elektronicznej a część że w papierowej.

13

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

fifi napisał/a:

Olek a na jakiej podstawie, bo część osób twierdzi, że w postaci elektronicznej a część że w papierowej.

Na podstawie informacji ze szkoleń.
Chociaż biorąc pod uwagę opinię UZP, że postępowanie kończy się wraz z podpisaniem umowy to też mam wątpliwości sad

14

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

W formie papierowej - zabezpieczenie nie mieści się w katalogu dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 5 lub jeśli zamawiający uregulował w SIWZ, że w  formie elektronicznej, to w takiej winni wnieść.

15 (edytowany przez Olek 2019-04-08 12:06:13)

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

Info z czatu z ekspertem:
Pytanie:
Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji może być w formie oryginału (forma papierowa), czy też musi być podpisana podpisem elektronicznym, podobnie jak wadium?

Odpowiedź:
Przepisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w dziale IV "Umowy w sprawach zamówień
publicznych", a nie w Dziale II "Postępowanie o udzielenie zamówienia". Stąd może być wniesione w formach niepieniężnych w postaci papierowej, a nie elektronicznej.

16 (edytowany przez Marta 2019-07-04 09:44:10)

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

kiedy wystąpić do Wykonawcy o 30% ZNWU, jeśli był aneks przedłużający termin podstawowy, przed dniem podstawowym umowy czy przed terminem wynikającym z aneksu? dodam że termin zabezpieczenia w formie gwarancji (te 70%) jest z tymi 30 dniami dodatkowymi ponad termin podstawowy umowy i mieści się również w terminie wynikającym z aneksu wydłużającego termin wykonania umowy.

17

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

Na miesiąc przed, ale dziwię się że tak jest rozbijane w kawałkach. Ja od razu biorę na całość i rozbiciu na umowę oraz gwarancję. Jaką masz pewność, że Ci potem da jak należy? Będzie sie musiała procesować bo nie ma prostej drogi.

18

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

chyba coś namieszałam, kwote mamy na całe wymagane 10%, natomiast termin z tej gwarancji mamy do 07.08.2019r. (realizacja umowy termin pierwotny 08.07.2019). po odbioerz ekoncowym ma byc przedłożona kolejna na okres gwarancji i rekojmi. Kiedy tego od Wykonawcy Wymagać? mogę juz z pismem wystąpić?

19

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

możesz. Ale ja dalej podtrzymuje to co napisałem. Od razu biorę na całość i jest napisane
1. ważność z tytułu nie wykonania...... umowę 07.08.2019 w kwocie...
2. ważność z tytułu gwarancji i rękojmii do 07.08.2021 w kwocie ....
i nic nie muszą dosyłać.

20

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

też biorę od razu na oba terminy

21

Odp: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - terminy

Odp: zabezpieczenie należytego wykonania umowy - terminy
Ja też biorę  zabezpieczenie  na na oba  terminy w tym samym czasie (tj. nie później niż w dniu podpisania umowy).
Natomiast odnośnie wniesienia gwarancji czy w formie elektronicznej czy papierowej to niedawno czytałam wyrok KIO, że wniesione w wersji papierowej było ok. Ale zamawiający zapisał to w SIWZ .
Zresztą P. Darek to napisał.