Temat: łączyć, nie łączyć??

Witajcie. Znów odwieczny problem łączyć czy nie. Otóż mam do zrobienia specjalistyczną pracownię do logistyki. W pracowni znaleźć się mają najprzeróżniejsze rzeczy: stoły, krzesła, szafy ok 50 tys., czytniki, bramki RFID i inne tego typu wraz z programem do obsługi 10 tys., programy specjalistyczne (wskazane z nazwy) 20 tys., modele samolotów i pociągów 5 tys. (ci co sprzedają samoloty nie sprzedają pociągów smile) opakowania-10 tys. gry biznesowe(wskazane z nazwy znaczy te a nie inne a to oznacza w tym przypadku, że do kupienia tylko u tego kto je wymyślił) 30 tys. inne rzeczy, które można podpiąć pod szeroko rozumiane art. biurowe. Wszystko razem jakieś 140 tys. netto. Jak widać poszczególne grupy są podprogowe i najchętniej podzieliłbym to na kategorie wydatków oszacował i robił zgodnie z wartością poszczególnych kategorii-czyli wszystko bezprzetargowo. Ale patrząc pod kątem przeznaczenia (czytaj jedna pracownia) to suma jest jednak ponad progiem. Oczywistą rzeczą dla mnie jest to że nie kupię wszystkiego od jednego, dwóch ani trzech dostawców ale czy z uwagi na łączną wartość nie powinienem ogłosić PNO z podziałem na zadania? Jak podeszlibyście do przedmiotu (zamówienia)? HELP.

2

Odp: łączyć, nie łączyć??

PN i podział na części jest najbezpieczniejszy

3

Odp: łączyć, nie łączyć??

Uzp, w swojej opinii, wprost podpowiada, żeby zadać sobie pytanie - czy zamówienie może wykonać jeden wykonawca?

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej

"Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie mozliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy PZP."
"Jak już wskazano powyżej dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się wskazanymi powyżej kryteriami (podobnieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia, możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. wykonanie poszczególnych zamówień wymaga spełnienia przez wykonawców odmiennych warunków). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem."

Mnie intryguje też jak w PN będziesz zamawiać "opakowania-10 tys. gry biznesowe (wskazane z nazwy znaczy te a nie inne a to oznacza w tym przypadku, że do kupienia tylko u tego kto je wymyślił)"? wink

PN jest najbezpieczniejszy i można zrobić go zawsze. (Zwłaszcza jak płaci unia).

Z drugiej strony np. szpital specjalistyczny lub szkoła to jeden obiekt a raczej nikt nie łączy materiałów biurowych z oprogramowaniem czy dostawą mebli (Różni wykonawcy). Dlaczego inaczej miałby być traktowany jeden lokal (pracownia)? Przepraszam za bardziej realistyczny przykład - nikt nie zamawia np. w cmentarzach komunalnych kwiatów, świec czy trumien w tym samym postępowaniu, chociaż służą do tego samego celu. Nawet tego się nie sumuje wink Więc nie dajmy się zwariować ;D