1

Temat: Oświadczenie art. 17 ust. 2

Witam,

Kierownik zamawiającego podpisuje tylko umowę w post. w trybie przetargu nieograniczonego.
Czy musi on zlozyc Oświadczenie z art. 17?
Jesli tak, to z jaką data?
Dotąd nie bralem oświadczeni a od osoby która podpisała umowę.
Pozdrawiam

2

Odp: Oświadczenie art. 17 ust. 2

też nie brałem ale tera biorę od kogo popadnie nawet sprzątaczki mnie unikają  wszystkie oświadczenia z data otwarcia ofert (chyba że kogoś nie było w pracy to w pierwszym dniu w którym już jest)

3 (edytowany przez wadialny 2018-05-29 09:06:54)

Odp: Oświadczenie art. 17 ust. 2

Zgodnie z nową opinią UZP - Nowe podejście do badania konfliktu interesów - W konsekwencji obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy osób, które brały udział w wykonywaniu czynności podejmowanych w ramach postępowania. Ww. obowiązek dotyczyć będzie również osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego, tj. kierownika zamawiającego lub osoby, której powierzono to zadanie w ramach postępowania na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy. Czynność zawarcia umowy w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego stanowi bowiem ostatnią czynność wykonywaną w postępowaniu, a osoby zaciągające zobowiązanie z tego tytułu powinny podlegać weryfikacji pod kątem konfliktu interesów.

Polecam:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Wy%C5%82%C4%85czenie-z-post%C4%99powania-art-17

4

Odp: Oświadczenie art. 17 ust. 2

To od następnego post. też będę brać...