Temat: Podwykonawstwo w zamówieniach podprogowych

Witam, przygotowując się do przeprowadzenia postępowania podrogowego tj. do 30 000 euro współfinansowanych z UE nasunęły mi się następujące pytania:
1) Czy można nie dopuścić do wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę?
2) Czy w projekcie umowy oraz ogłoszeniu muszą być zawarte istotne postanowienia zmian w umowie?
3) Jeżeli umowa będzie zawarta na okres powyżej 12 m-cy należy uwzględnić w umowie waloryzację stawek?

2

Odp: Podwykonawstwo w zamówieniach podprogowych

Można nie trzeba, ustawa po prostu nie obowiązuje.

3

Odp: Podwykonawstwo w zamówieniach podprogowych

z dofinansowaniem jeżeli trzeba stosować zasady konkurencyjności (powyżej 50 tyś) na pewno zmiany umowy trzeba zawrzeć, podwykonawstwa bez silnego uzasadnienia  bym nie ograniczał, uwzględnił bym waloryzację