Temat: Wydłużenie wadium

Postępowanie, które przeszło kontrole uprzednią...
Zgodnie z art. 170 ust. 4 PZP "Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia zakończenia kontroli".

W niniejszym przypadku TZO został wydłużony o 14 dni. wadium w formie gwarancji.

Pytanie na jakiej podstawie wezwać do przedłużenia wadium o wydłużony TZO?

2

Odp: Wydłużenie wadium

art. 85 ust. 4

nie przechodziłam nigdy uprzedniej, ale poszłabym trybem - szanowny Wykonawco, uprzejmie Cię informuję, iż zakończyła się kontrola uprzednia, i wobec zapisów 170.4  odwiesza się bieg terminu związania ofertą. Dlatego też, na podstawie 85.4 wzywam Cię do złożenia zabezpieczenia oferty wadium do dnia 21.12, czyli do dnia poprzedniego tzo + 14 o które termin został wydłużony kontrolą
Pozdrawiam, Twój ukochany Zamawiający