1

Temat: kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności ...

Jak podejść do tematu?
postępowanie ze środków unijnych, poniżej progu, otwarcie ofert 29.12.2017r. Wykonawca do oferty dołączył wymagany wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Moje pytanie
przed podpisaniem umowy zażądałam zgodnie z SIWZ
- kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego osób podanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących przepisów).
Podpisanie umowy 21.01.2018r. Czy aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego osób podanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących przepisów) ma być ważne na dzień składania ofert czy na dzień podpisania umowy????

2

Odp: kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności ...

Na dzień podpisania umowy, co więcej w umowie powinnaś zawrzeć informację, że jeżeli ważność zaświadczenia skończy się w trakcie realizacji zamówienia wykonawca ma dostarczyć aktualne.

3

Odp: kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności ...

jak postąpić, gdy nie ma aktualnego zaświadczenia, na dzień składania oferty jeszcze miał (dzień otwarcia ofert 29.12.), zapomniał przedłużyć i przypomniało mu się w dniu podpisania umowy ...

4

Odp: kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności ...

Podepnę się pod temat, by nie zakładać nowego. Być może ktoś z Państwa miał do czynienia z podobną sytuacją.
Wykonawca zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi przez zamawiającego złożył wykaz osób w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednocześnie, Zamawiający zawarł w SIWZ zapis, że przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca ma dostarczyć kopię uprawnień osób wskazanych w wykazie osób wraz z aktualną kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarcza te kopie, ale okazuje się, że np. Jan Kowalski wskazany w wykazie osób nie posiada uprawnień bez ograniczeń. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający ?