1

Temat: zasada konkurencyjności a wydatki niekwalifikowalne

Czy w ramach projektów dofinansowywanych przez UE stosuje się zasadę konkurencyjności i rozeznania rynku dla wydatków NIEKWALIFIKOWALNYCH? Czy stosuje się dla tych zamówień procedury opisane w podręczniku kwalifikowalności ?

2

Odp: zasada konkurencyjności a wydatki niekwalifikowalne

A czy wydatki niekwalifikowalne to nie są wydatki publiczne?

3

Odp: zasada konkurencyjności a wydatki niekwalifikowalne

zadam pytanie wprost:
W projekcie dofinansowywanym z UE mam zaplanowane również zakupy, które są niekwalifikowalne np. za ok. 60.000 zł. W związku z tym mam stosować swój regulamin udzielania zamówień z art. 4 pkt 8 czy muszę opierać się też o zasady z podręcznika kwalifikowalności tj. w opisywanym przypadku zasadę konkurencyjności?

4

Odp: zasada konkurencyjności a wydatki niekwalifikowalne

Jak niekwalifikowane to nie stosujesz się do wytycznych z podręcznika.