Temat: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Zamówienie finansowane ze środków unijnych na Usługi hotelowe i szkoleniowe o wartości przekraczającej 30000,00 euro

Jaką procedurę zastosować do wyboru na Usługi społeczne jeżeli ich wartość przekracza 30000e?
Zgodnie z wytycznymi przy wartości w przedziale 50000,00 zł - 30000,00 euro należy zamieścić ogłoszenie na Bazie Konkurencyjności. powyżej wartości 30000,00 e wytyczne mówią że należy stosować ustawę Pzp.
Ustawa Pzp mówi że Usługi społeczne zgodnie z art 138o(?) należy nabywać zgodnie z zasadą racjonalności przejrzystości i takie tam, czyli jednym słowem może być to np zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej albo rozesłane do 3-5 potencjalnych wykonawców.

Czy spotkaliście sie z jakąś interpretacją która jednoznacznie mówi co robić z zamówieniami społecznymi finansowanymi ze środków UE których wartość przekracza 30.000,00 euro?

2

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

w 138o jest tylko o ogłoszeniu jakie ma być zamieszczone a nie ma o wysyłaniu do 3-5 wyk.

3

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

ja publikuje ogłoszenie na naszym bipie i rozsylam je do 3 wykonawcow., mamy swój wewnętrzy regulamin udzielania zamówień od 30 tys do 750 tys euro na usługi spoleczne.

4 (edytowany przez doris233 2018-02-02 09:04:10)

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Przyjęliśmy publikację w bipie oraz nieobowiązkowo w bazie. Nie chcieliśmy żeby zamówienia poniżej 30 000 były bardziej rygorystyczne (np. szerzej upubliczniane)

5

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

7 lutego 2018 r. na blogprzetargi.pl zostanie opublikowany obszerny komentarz do art. 138o Pzp wraz z wzorem ogłoszenia do pobrania. Omówimy także stosowanie art. 138o Pzp w zamówieniach finansowanych z UE. Zapraszamy. wadialny i spółka

6 (edytowany przez Marcel 2018-02-02 11:42:49)

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

To 7 lutego jeszcze przypomnij wink
Dzięki.

7

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Oczywiście powiadomię na FORUM. Pozdrawiam. wadialny

8

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

super! dzięki

9 (edytowany przez wadialny 2018-02-07 00:45:41)

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Do Marcel i Marta:

Zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp. Część 1.

https://www.blogprzetargi.pl/kategorie/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-o-wartosci-mniejszej-niz-kwoty-okreslone-w-art-138g-ust-1-pzp-czesc-1

Część 2. z wzorem ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu, o którym mowa w art. 138o Pzp oraz omówieniem zasady konkurencyjności zostanie opublikowana 12 lutego 2018 r.

10

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

przeczytałem coś dzisiaj, że jest wyrok SO mówiący że odwołania również przysługują do 750 tys euro, na marginesie

11

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Dzięki smile

12

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

janek159 napisał/a:

przeczytałem coś dzisiaj, że jest wyrok SO mówiący że odwołania również przysługują do 750 tys euro, na marginesie

Ano jest, jednak wydaje się, że to wypadek przy pracy... .

13

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

O postanowieniu z 25.08.2017 r., IX Ca 807/17, Sądu Okręgowego w Olsztynie będzie w części 2 - 12 lutego 2018 r.

14

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Do Marcel i Marta:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/wniesienie-odwolania-w-postepowaniu-na-uslugi-spoleczne-o-wartosci-zamowienia-mniejszej-niz-kwoty-okreslone-w-art-138g-ust-1-pzp

oraz

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-o-wartosci-mniejszej-niz-kwoty-okreslone-w-art-138g-ust-1-pzp

15

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

wielkie dzieki, nie moge tylko znalesc tego wpisu dot. bazy konkurencyjności

16

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

19 lutego 2018 r. zostanie opublikowany odrębny artykuł o regule (zasadzie) konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych oraz wzór ogłoszenia dla usług społecznych o mniejszej wartości (ogłoszenie bez warunków i wykluczenia). pozdrawiam

Zapraszam także do zapoznania się z cyklem publikacji (będzie 100 publikacji) JAK WYGRAĆ PRZETARG I WYKONAĆ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/aktualnosci-i-wydarzenia/jak-wygrac-przetarg-i-wykonac-zamowienie-publiczne

12 lutego 2018 r. - pierwszy artykuł z cyklu:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/jak-wygrac-przetarg-i-wykonac-zamowienie-publiczne/jak-wygrac-przetarg-jak-nalezy-podpisac-oferte

17

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, ale powyżej 30 000 euro na postawie art 138o na usługe cateringową z aspektami społecznymi. Czy ktoś realizował??

18 (edytowany przez jarosław 2018-02-20 12:37:53)

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Czy usługa kateringowa jest usługą społeczną?

Ok są smile

19

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

jarosław napisał/a:

Czy usługa kateringowa jest usługą społeczną?

Ok są smile

ma Pan zastrzeżenia ??

20

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

Nie. Pierwsze wrażenie miałem takie że to nie jest US ale w załączniku do dyrektywy są wymienione Usługi hotelowe i restauracyjne.

Przepis 138o będzie działał tylko w odniesieniu do zamówień powyżej 30000,00. Zamówienia na US poniżej korzystają z wyłączenia art 4.8

W mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie aby tak skonstruować ogłoszenie (SIWZ) żeby były w nim uwzględnione aspekty społeczne zgodne z przepisami ustawy Pzp chociaż wcale robić tego nie trzeba. Dlaczego?
Zgodnie z art 138m przy US należy stosować m.in przepisy 29-30b a więc te które regulują aspekty społeczne (29.3a i następne). Tyle że przepis ten zgodnie z art 138g stosujesz od kwoty 750.000,00 euro.
Natomiast poniżej tej kwoty stosuje się art 138o który mówi co musi zawierać ogłoszenie. Na pewno nie trzeba stosować art 29. Jednocześnie przepis 138o nie ogranicza tego co dodatkowo może się znaleźć w takim ogłoszeniu, czyli np. można opisać wymagania dotyczące aspektów społecznych.
Jednym słowem możesz ale nie musisz uwzględnić aspekty społeczne w ogłoszeniu (SIWZ).

21

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

projekt współfinansowany z EFS powyżej 30 tys euro, Zamawiający zobowiązany do stosowania ustawy, usługa realizowana na podstawie 138o :
czy mogę określić cenę na poziomie 80 %??
zamówienie publikuje się w bazie konkurencyjności??

22

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

a dlaczego nie? piorunek89

23

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

janek159 napisał/a:

a dlaczego nie? piorunek89

zastanawiam się. Zgodnie z moja umowa o dofinansowanie projektu beneficjent udzielający zamówienia, o których mowa w ust. 2 lit. b jest zobowiązany w szczególności do upubliczniania zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich

a ust 2 lit. b mówi o zasadzie konkurencyjności w przypadku Beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp dla zamówień o wartości równej lub niższej niz kwota określona w art 4 pkt 8, a jednocześnie przekraczającej 50 tys netto, chyba że sektorówka to do kwoty niżej niż art 11 ust 8.

w moim przypadku mam zamówienie na około 400 tys zł

jezeli stosuje 138o, w którym w ust. 3 pkt 3 wskazywane jest kryteria oceny ofert, a w pozostałym zakresie nie stosuje strikte ustawy PZp to czy kryteria oceny ofert mogę wskazać dowolnie??

zgodnie z umową narzucone mam zatrudnianie osób zgodnie z art 29 ust 4

to czy w moim przypadku mogę dać??
1    Cena    80   
2    Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny    20   


Punkty za kryterium ?Cena? zostaną obliczone według wzoru:

Wartość oferty najtańszej
------------------------------------ x 80 = liczba punktów ( z dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych)
Wartość oferty badanej


Punkty za kryterium ?Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny? zostaną przyznane według następującej zasady:

Punkty za kryterium ?Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny? zostaną przyznane w skali punktowej 0 - 20 punktów, przy czym za zatrudnienie
1 osoby przyznawane jest 0 punktów, za zatrudnienie 2 osób przyznawane jest 10 punktów, za zatrudnienie 3 osób i więcej przyznawane jest 20 punktów.
Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

24

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

przepisy pzp nie obowiązują poza 138o,

martwi cię że jest użyta liczba mnoga? w ust. 3 - kryteria, to nic

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

25

Odp: Usługi społeczne w zamówieniach unijnych pow. 30.000 euro

prosze o szybką pomoc
usługa społeczna na podstawie 138o, umowa podpisana 05.01.2018 a ogloszenie o udzieleniu na stronie Z. 31.01.2018
kontrola przyczepiła sie i pyta czemu dopiero 31.01.2018 ogłoszenie na stronie wywieszono. oprucz tego ze podpisana umowa wróciła od wykonawcy 18.01.2018 można użyć argumentu z art. 138s który mówi że mamy na to 30 dni,  czy to dotyczy tylko tych dużych usług społecznych??
prosze o pomoc