Temat: odwolanie 180.4

Od października 2016 r. art. 180 ust.4 ma takie brzmienie -Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Moje postępowanie było wszczęte we wrzesniu, wtedy ten artykuł brzmiał jeszce trochę inaczej. Jak myślicie obowiązuje mnie to stare brzmienie (bo do postępowań wszczetych przed ogłoszeniem zmiany obowiązują stare przepisy) czy jednak juz to nowe.