Temat: Protokół poz.5 Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach

W protokole postępowania (przetarg nieograniczony) w poz. 5. "Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach" mamy miejsce na zaznaczenie czy informacja o zamówieniu została zawarta:
1. w ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w DUUE
2. we wstępnym (lub okresowym) ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego.
Czy zatem, jeśli zgodnie z art 13a ustawy Pzp zamieszczona została na stronie internetowej taka wstępna informacja, powinnam zaznaczyć w tej części protokołu pkt 2, że:
"informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu .... "?