1

Temat: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

Witam. Chciałbym się Państwa poradzić w następującej sprawie. Zamawiający ma do przeprowadzenia 3 roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (różne grupy ulic w jednym mieście). Dwie z tych robót są w formule ,,wybuduj'', natomiast jedna jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Zamówienia te wchodzą w projekt współfinansowany ze środków UE.
Chciałbym zapytać jak Państwo byście podeszli to szacowania tych zamówień, tzn.:
- czy należało by połączyć wszystkie te roboty, ich wartość oszacować razem, a następnie ogłosić jedno postępowanie z możliwością składania ofert częściowych?
- czy jednak należy oszacować i ogłosić razem jedynie RB w formule ,,wybuduj", a RB w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" całkiem oddzielnie?

Bardzo proszę o pomoc, ponieważ jest to pilna sprawa.

2

Odp: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

szacowałbym razem (z uwagi na dofinansowanie)z podziałem na 3 części

3

Odp: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

Czy należałoby szacować razem nawet w sytuacji, gdy łączna wartość tych robót budowlanych (,,wybuduj" + ,,zaprojektuj i wybuduj") nie przekracza wartości progów unijnych ?

4

Odp: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

Po moich kontrolach projektów podpowiem, ze najbezpieczniej szacować wszystko razem zważywszy, że dotyczy to jednego projektu i roboty są tożsame rodzajowo, tym bardziej, że nie przekroczy to progu unijnego, oczywiście pod warunkiem, że sama usługa nie wyjdzie powyżej progu. A czy będzie to ogłaszane jednym przetargiem czy kilkoma to już nie ma znaczenia.

5 (edytowany przez jarosław 2017-05-12 11:25:11)

Odp: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

Biorąc pod uwagę rodzaj zamówienia - kanalizacja, niezaleznie od podziału takiej inwestycji na części, przygotowanie oddzielnej dokumentacji dla poszczególnych odcinków kanalizacji, należy takie zamówienie traktować jako jedno zamówienie publiczne.
Z tego powodu powinieneś oszacować wszystko łącznie z podziałem na części. Nie masz żadnych podstaw żeby zamówienie "zaprojektuj i wybuduj" traktować jako oddzielne zamówienie więc jego wartość sumuje się z pozostałymi częściami. Automatycznie wartość samych RB (jednej z jej części) zostanie powiększona o wartość projektu (33.1.2).
W/g mnie wartość usługi projektowania w świetle art 33.1.2 nie stanowi oddzielnej wartości usług a co za tym idzie nie występuje tu niższy próg unijny ponieważ zgodnie z tym przepisem niejako z automatu wartość usługi dodaje sie do wartości RB i staje się jej częścią.

6

Odp: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

Wartość samych RB w formule ,,wybuduj" przekracza 30.000 euro, ale nie przekracza 5 225 000 euro. Podobnie sprawa się ma z RB w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Tak jak już wspomniałem wyżej łączna wartość obu RB nie przekracza progu unijnego.
Podsumowując wątek i mając powyższe informacje na uwadze, wg Państwa najlepszym rozwiązaniem byłoby zsumowanie łącznej wartości RB (,,wybuduj" + ,,zaprojektuj i wybuduj") oraz ogłoszenie jednego przetargu z możliwością składania ofert częściowych na te RB?
Czy np. można byłoby oszacować RB ,,wybuduj" oddzielnie od  RB ,,zaprojektuj i wybuduj" i ogłosić dwa oddzielnie przetargi zgodnie z PZP ?

7

Odp: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

Szacuj razem, w zaprojektuj i wybuduj ogłoś odrębne postępowanie, z szacunkiem oczywiście łącznym.

8

Odp: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

Dziękuję za odpowiedzi.

9

Odp: Szacunek RB - ,,wybuduj" i ,,zaprojektuj i wybuduj"

jak wyżej , szacuj razem z podziałem na części