Temat: wyrok KIO a wadium

Witam,Zamawiający przegrał sprawę w KIO. Telefonicznie dowiedział się że uznano wniosek odwołującego w sprawie wezwania wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą do uzupełnienia niewłaściwych referencji.

Najprawdopodobniej wykonawca nie uzupełni referencji więc jego oferta zostanie odrzucona i wybrana zosyanie oferta następnego Wykonawcy.

Jak teraz wygląda sprawa z wadium?

Zgodnie z art. 184 Pzp:

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

W przypadku Zamawiającego odwołanie wniesiono po wyborze oferty, więc wadium zatrzymano tylko w przypadku oferty wygrywającej, która po wyroku KIO zostanie najprawdopodobniej odrzucona.


Pytanie:

Uzupełniać wadium co do oferty drugiej w kolejności? Na jakiej podstawie?Pozdrawiam,

Adam

2

Odp: wyrok KIO a wadium

Odpowiedź masz w przytoczony przez Ciebie wyżej art.184 smile