26

Odp: uzasadnienie dla zastosowania kryterium ceny pow. 60%

No raczej.....

27

Odp: uzasadnienie dla zastosowania kryterium ceny pow. 60%

u nas mieli wszystko w zakresie oprócz publikacji które ja robiłem