26

Odp: Opinia prawna dotycząca stosowania art. 29 ust. 3a

ze szkolenia (pracownik RIO)
jeżeli wpiszemy czynność która nie kwalifikuje się pod 22.1 KP jako czynność przy realizacji której należy mieć podpisaną umowę o pracę - dyscyplina finansów publicznych

27

Odp: Opinia prawna dotycząca stosowania art. 29 ust. 3a

jo napisał/a:

ze szkolenia (pracownik RIO)
jeżeli wpiszemy czynność która nie kwalifikuje się pod 22.1 KP jako czynność przy realizacji której należy mieć podpisaną umowę o pracę - dyscyplina finansów publicznych

A na jakiej podstawie?.

28

Odp: Opinia prawna dotycząca stosowania art. 29 ust. 3a

wpisanie takiego obostrzenia spowoduje że wykonawcy którzy nie maja zatrudnionych pracowników dla danej czynności (a nie muszą mieć) na umowie o pracę nie będą mogli wziąć udziału w postępowaniu co naruszy konkurencyjność postępowania