1

Temat: KRK

Czy teraz żąda się KRK Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenta?

2

Odp: KRK

Zgodnie z 24.1.14 tak

3 (edytowany przez eva 2016-10-27 06:58:00)

Odp: KRK

KRK składają (art. 24 ust. 1 pkt 14):
- członkowie zarządu,
- członkowie rady nadzorczej,
- prokurenci,
- wspólnicy sp. jawna, sp. partnerska, komplementariusz sp. komandytowa / komandytowo-akcyjna

4

Odp: KRK

Czy jeżeli nie ma prokurenta to kRk też się żąda od Rady Nadzorczej?

5

Odp: KRK

Od jej członków

6

Odp: KRK

Jeżeli jest to sp. z o.o. to także Krk zarządu, rady nadzorczej i prokurenta?

7

Odp: KRK

tak. No chyba że nie ma prokurentów to nie złoży.

8

Odp: KRK

W jakim zakresie krk składa rada nadzorcza i prokurent? pilne plis