1

Temat: Zobowiązanie

Czy do oferty można żądac od wykonawcy zobowiązania  innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca , do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji ?

2

Odp: Zobowiązanie

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow

3

Odp: Zobowiązanie

Dzieki:)