Temat: Opisywanie faktur

Po rozeznaniu rynku zamówiliśmy drogą internetową licencje na oprogramowanie (usługa) o wartości zamówienia  nieprzekraczającej 14.000EURO, za które należność uiściliśmy kartą płatniczą.
W wyniku tej transakcji otrzymaliśmy fakturę w języku angielskim  z  zerową stawką VAT .

                  W związku z niejasnymi przepisami ustawy o VAT i Prawa zamówień publicznych ,proszę o informację jak prawidłowo  należy przygotować dokumenty  do akceptacji  (zatwierdzenia dokumentów finansowych) wystawione przez wykonawcę zagranicznego ?
Czy w świetle przepisów Pzp faktura jest dokumentem przetargowym?
Czy  fakturę wystawioną w języku angielskim należy przetłumaczyć na  język polski? Czy można fakturę wykonawcy zagranicznego  refakturować ?
Czy   w świetle art. 9 ust. 2 można przyjąć fakturę wystawioną w języku angielskim?

Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych przed zatwierdzeniem do wypłaty zobowiązany jest zgodnie z  wewnętrzną instrukcją  obiegu dokumentów do ich opisu pod względem merytorycznym i podpisania przez osoby odpowiedzialne w tym również pod względem zamówień publicznych.
Jak  prawidłowo przygotować  dokumenty do wypłaty wystawione w j  języku obcym z różną stawką podatku VAT, by nie narazić się na zarzuty  kontroli?

2

Odp: Opisywanie faktur

Z punktu widzenia zamówień publicznych wystarczy zapis "Nie podlega ustawie - Prawo zamówień publicznych - na podst. art. 4 pkt 8".
A na kwestiach księgowych to sie osobiście nie znam.

3

Odp: Opisywanie faktur

ja też na księgowości znam się jak kura na księżycu... tongue, ale chyba zrobiłabym tak:

1. dałabym do tłumaczenia ten dokument do tlumacza przysięgłego!!!

2. sprawdziłabym czy nie powstaje obowiązek podatkowy zamawiającego..

3. reszta należy do księgowości,... chyba.

neutral nora

4

Odp: Opisywanie faktur

Oczywiście powstaje podatek VAT należny w wysokosci 22%.
Jeśli faktura jest w walucie innej niż ni polski złoty, to należy ją przeliczyć na złote wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.
Od oprogramowania należy też odprowadzić podatek do urzędu skarbowego (różny dla różnych krajów) chyba,że mamy dokument swiadczący o tym,że podatek został zapłacony przez dostawce w jego kraju.