1

Temat: art. 30a - oznakowanie po nowelizacji

Witam, mam problem z art. 30a przy zamówieniu. Co to jest zamówienie o szczególnych cechach w odniesieniu do usługi? Czy za oznakowanie spełniające przesłanki w tym artykule wskazane można uznać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Uptime Institute ze Stanów, czy chodzi tu raczej o jakieś ekoetykiety na opakowaniach produktów? Przepis mówi ogólnie o zamówieniach więc rozumiem, że do usług też ma zastosowanie?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

2

Odp: art. 30a - oznakowanie po nowelizacji

Oznakowanie może dotyczyć dostaw, usług i robót budowlanych. Dokument (oznakowanie) może wydać uprawniony do tego podmiot. Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Uptime Institute ze Stanów - w mojej ocenie nie jest dopuszczalny ze względu na art. 30a ust. 1 pkt 3 i 4.