1

Temat: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

W SIWZ zamawiający dopuścił możliwość porozumiewania się za pomocą e-maila, faksu. Wezwałem do wyjaśnień w zakresie RNC. Wykonawca przesłał Wyjaśnienia w pliku wordowskim, bez żadnego podpisu. Co z takimi Wyjaśnieniami? Czy w tej sytuacji można/należy uznać, że Wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone?

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

To RNC, mając zatem dalej wątpliwości - możesz wzywać do dalszych wyjaśnień i uzupełnień. Skoro taka możliwość dotyczy treści merytorycznej, to moim zdaniem tym bardziej wadliwej formy. 

Uznanie, że nie złożone w ogóle bez żadnego Twojego zakomunikowania wykonawcy wady złożonego oświadczenia mogłoby być uznane za niedochowanie należytej staranności. Moim zdaniem wykonawca miałby szanse obronienia się w KIO.
Ja bym go nie wykluczył (przynajmniej nie od razu smile

3

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

jakiego podpisu się spodziewasz? chodzi Ci o skan dokumentu z podpisem? Wtedy by było w porządku? Skoro dopuszczona jest forma elektroniczna to dlaczego masz nie uznać tego wyjaśnienia.

4

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

No wydaje mi się, że nawet przy scanie/faksie jakiś podpis powinien się znaleźć. Ale może jestem w błędzie.

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

Apollo zapewne o konieczności podpisu wnioskuje z KC:

Art. 78 [Forma pisemna]
§ 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. (...)
§ 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

I co do zasady ma rację ale mimo wszystko ja bym nie wykluczył.
A orzecznictwo milczy na temat niepodpisanych wyjaśnień? Musiało to się już wydarzyć.

6

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

Sprawa sporna też wolę aby pomimo wszystkiego podpis był, ale bez podpisu też przyjąć się powinno.

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

Ostatecznie widziałbym to tak (może mnie sprostować jakiś prawnik).

1) była wymagana forma pisemna
2) brak było formy pisemnej ponieważ podpis jest obligatoryjnym  wymogiem formy pisemnej (podstawa prawna art. 78 KC)
3) forma pisemna była zastrzeżona ale pod rygorem ad probationem - nie pod sankcją nieważności.
4) oświadczenie woli zostało złożone ale wadliwie. Nie można uznać, że nie zostało złożone w ogóle.

Na podstawie wadliwości (brak podpisu) nie można jednak stwierdzić, że oświadczenie nie zostało złożone w ogóle (ze względu na brak sankcji nieważności  (art. 9 ustawy PZP mówi o pisemnej, art. 27 także - ale brak tam wskazania sankcji nieważności, a tylko takie wskazanie może skutkować nieważnością czynności - art. 74 par. 1 KC).

8

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

http://www.noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=9934

9

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

No przecież wszystko jest OK. Zamawiający w SIWZ dopuścił możliwość komunikowania się za pomocą e mail. Jedyne co może budzić wątpliwości to ewentualnie przesłanie odpowiedzi z innego adresu niż wskazany w ofercie. Ale skoro odpowiedź identyfikuje wykonawcę np przez podanie jego nazwy, to nie miałbym żadnych wątpliwości co do uznania wyjaśnień.

No chyba że wyjaśnienia nie zawierają żadnych danych wykonawcy, a wyjaśnienie wysłano z nieznanego zamawiającemu adresu e mail.

10

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

Jarosław - mylisz dwie rzeczy formę komunikowania się ze skutecznym złożeniem oświadczenia woli.
E-mail może być - zgoda, ale pod każdym oświadczeniem pisemnym (takim także jest e-mail) winien istnieć podpis składającego oświadczenie - to wynika wprost z przepisów KC, które przytoczyłem powyżej.
Plik w wordzie (zamiast podpisanego skanu) nie spełnia tego wymogu - więc nie jest tak, jak piszesz, że wszystko jest ok wink

11

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

Jarosław - ok, dokładnie się zgadzam

Senior - nie wiem o czym kompletnie piszesz, wskazana jest jako dopuszczona forma elektroniczna, nie wiem co Ty piszesz o tej pisemności z KC

12

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

ja akceptuję formę elektroniczną komunikacji ale w opisie siwz zaznaczam, że mają to być skany dokumentów lub podpis kwalifikowany. Wtedy OKI. Lepiej to od razu opisać. Natmiast jeśli nie napisano sposobu w warunkach taki dokument nie jest ważny bez podpisu

13

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

Pisemność danej czynności zgodnie z KC zachowana jest tylko w przypadku złożenia podpisu na kartce papieru i przekazaniu tej kartki - dokumentu stronie. Drugi przypadek to złożenie tzw podpisu kwalifikowanego co w takim przypadku zrównuje się ze złożeniem pisemnego oświadczenia woli. Część czynności zgodnie z KC oraz Pzp wymaga formy pisemnej, np art 82.2 Pzp - wymagana pisemna forma oferty. Do zachowania formy pisemnej wymagane jest złożenie podpisu pod oświadczeniem woli jak wyżej.

Jakiekolwiek inne sposoby przekazywania oświadczenia woli nie ma waloru formy pisemnej.
Zamawiający w opisywanym przypadku nie może uchylić się od skutków prawnych złożonego przez wykonawcę oświadczenia woli w postaci wyjaśnień nt. RNC pomimo braku pisemnej formy tego oświadczenia ponieważ nie jest w tym wypadku wymagana forma pisemna. Zgodnie z SIWZ zamawiający dopuścił inne formy porozumiewania się poza formą pisemną (art 27 Pzp).

Jedynym problemem wg mnie jest potwierdzenie czy faktycznie wykonawca złożył to oświadczenie ale do tego w zupełności wystarcza stwierdzenie że adres e mail jest zgodnego z tym który zadeklarował wykonawca. Nawet w sytuacji braku adresu email w ofercie, zamawiający powinien w razie wątpliwości ustalić czy takie oświadczenie faktycznie złożył wykonawca, bo ono od chwili w której dotarło do zamawiającego (znalazło się na jego skrzynce meilowej) należy uznać za dostarczone w terminie.

14

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

Cbud, a jak w ramach wyjaśnień wyśle Ci samego maila bez załącznika w postaci skanu pisma z podpisem, to co

Nie uznasz wyjaśnienia i odrzucisz przykładowo ofertę?

Mail ze skanem pisma czy bez z punktu widzenia pzp jest tą samą drogą elektroniczną do wyjaśnień zgodnie z 27

15

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

janek159 napisał/a:

Cbud, a jak w ramach wyjaśnień wyśle Ci samego maila bez załącznika w postaci skanu pisma z podpisem, to co

Nie uznasz wyjaśnienia i odrzucisz przykładowo ofertę?

Mail ze skanem pisma czy bez z punktu widzenia pzp jest tą samą drogą elektroniczną do wyjaśnień zgodnie z 27

nie będzie to zgodne z zasadami korespondencji opisanymi w siwz

16

Odp: Wyjaśnienia w zakresie RNC bez podpisu

Apollo w pierwszym zdaniu napisał że dopuścił formę porozumiewania ,,e-mail i faks"