1

Temat: Nowelizacja - pogłoski

Czy słyszeliście coś na temat tego, że wraz z kwietniową nowelizacją mamy wrócić do progu 14.000 euro?

2

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Tego nie słyszałem, ale projekcik samej ustawy (znowelizowanej) jest.

3

Odp: Nowelizacja - pogłoski

ale projekt tej juz nowej konsultowanej z tym całym zespołem ....
możesz linka podesłać, ?

4

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Zmiany progu się nie dopatrzyłem.

5

Odp: Nowelizacja - pogłoski

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281202/katalog/12333438#12333438

6

Odp: Nowelizacja - pogłoski

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281202/katalog/12333444#12333444

też znalazłem, ale to jest nowelizacja,
mogliby już przedstawić dokument z naniesionymi zmianami to by łatwiej się czytało, ehhh

7

Odp: Nowelizacja - pogłoski

lepsza nowelka aniżeli całkowite wywrócenie świat ado góry nogami, trzeba ponanalizować,

8

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Popieram nowelkę smile

9

Odp: Nowelizacja - pogłoski

zapoznałem się, jest to o niebo lepiej przygotowane niż poprzedni gniot,
poukładane, sensownie zrobione,
m.in.
- dopisano do RNC że od szacunkowej wartości zam. powiększonej o podatek,
- szacowanie zostawiono po staremu, tylko upiększono,
- art. 5 niepiorytetowe wrzucono do art. 131,

tylko kiepsko z tym 40 % kryterium cena ehh sad

10

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Nie wiem, raczej wątpię czy 40% to dobry pomysł.

11

Odp: Nowelizacja - pogłoski

I choroba jasna zostawili sprawozdania sad

12

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Czytam czytam i ....... wszystko nowe.
Publikowanie planu zamówień na dany rok obowiązkowe? (13a)

13 (edytowany przez Apollo 2016-01-21 09:30:24)

Odp: Nowelizacja - pogłoski

I wykreślili z art. 144 "istotnych"... .
Czy uważacie, że w zakres usług społecznych i innych szczególnych usług wchodzą wszystkie dotychczasowe usługi niepriorytetowe? Chodzi mi szczególnie o usługi szkoleniowe.

Dobra, już wiem!

14

Odp: Nowelizacja - pogłoski

faktycznie przeoczyłem Jarosław, czyli dochodzi jeszcze jedna czynność,

15

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Zmian jest sporo, zobaczymy czy wszystko przejdzie, ale rządzi jeden więc jet to już wielce prawdopodobne.

16

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Nie czytam więcej bo może się okaże że połowa tych zmian nie przejdzie

17

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Kolejnym absurdem jest to, że zamówienia na tzw. usługi społeczne będą "bardziej łagodne" do zamówień o wartości równej lub przekraczającej 750 000 euro. A co z zamówieniami w przedziale, np. 135 000 - 749 999 euro? Będą mogły być udzielane wyłącznie bez ułatwień - gdzie tu sens i logika?

18

Odp: Nowelizacja - pogłoski

szkoda
w art. 180 w ust. 2 dodaje się punkty 5-7 w brzmieniu:
"5) opis przedmiotu zamówienia;
6) wybór oferty najkorzystniejszej;
7) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.";

i ten nie fajny
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

ten fajny - nie ma %
w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita szacunkowa wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości; w podstawowym projekcie należy wskazać zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone;

i 2 nie fajne

"2. Kryteriami oceny ofert są cena, koszt i inne kryteria
i
2a. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 40%, jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.",

19

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Zauważ że uwzględniając zamówienia uzupełniające należy przewidzieć co konkretnie będzie przedmiotem tego zamówienia a nie jak do tej pory ".... zam. polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia".

20

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Czyli wychodzi że nie będą musiały polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju.

21

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Marcel napisał/a:

Czyli wychodzi że nie będą musiały polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju.

ale ..... powtórzeniu podobnych robót budowlanych, ... i jest zgodne z jego przedmiotem - w sumie wychodzi na to samo.

22

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Ehh, podobnych to nie tych samych wink

23 (edytowany przez jo 2016-01-27 12:04:59)

Odp: Nowelizacja - pogłoski

czyli np. prace geodezyjne dla gminy na rok (do przetargu wartość szacunkową na 4 lata, oraz w ogłoszeniu info o wydłużeniu przy uzupełniających) - podpiszę umowę do 30 grudnia 2016 a następnie podpiszę umowę na uzupełniające na 3 kolejne lata i będzie ok??

24

Odp: Nowelizacja - pogłoski

1c. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3)zdolności technicznej lub zawodowej.

Co rozumieć pod "zdolność zawodowa"? Obecną wiedzę i doświadczenie czy osoby zdolne do wykonania zamówienia?

25

Odp: Nowelizacja - pogłoski

Miraa napisał/a:

1c. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3)zdolności technicznej lub zawodowej.

Co rozumieć pod "zdolność zawodowa"? Obecną wiedzę i doświadczenie czy osoby zdolne do wykonania zamówienia?

zdolność:
? artyzm, biegłość, kunszt, rzemiosło, sztuka, umiejętność, wprawa, zręczność
? dar, dryg, predyspozycja, smykałka, talent, uzdolnienie, warunki, zacięcie, zadatek, żyłka
? kompetencja

smile