1

Temat: korespondencja z wykonawcą

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego żeby ten na podstawie rozporządzenia w sprawie protokołu z postępowania udostępnił mu korespondencję prowadzoną z wykonawcą, czy Zamawiający ma taki obowiązek ?

2

Odp: korespondencja z wykonawcą

zgodnie z § 5  rozporządzenia zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, niezwłocznie, a zatem nie masz wyjścia - udostępniasz

3

Odp: korespondencja z wykonawcą

J.w.

4

Odp: korespondencja z wykonawcą

and1 napisał/a:

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego żeby ten na podstawie rozporządzenia w sprawie protokołu z postępowania udostępnił mu korespondencję prowadzoną z Wykonawcą, czy Zamawiający ma taki obowiązek ?

Co do zasady: tak. Pytanie tylko: kiedy to możesz zrobić.

Czy postępowanie jest już zakończone wyborem?

5 (edytowany przez jo 2015-08-19 12:55:21)

Odp: korespondencja z wykonawcą

u mnie wystąpił o protokół jeszcze przed terminem składania ofert (protokół powinien być wypełniany na bieżąco więc Wartość Szacunkowa powinna byś wpisana przed rozpoczęciem przetargu ale protokół siłą żeczy nie podpisany) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu poznania wartości szacunkowej zamówienia i chyba odpowiem (chyba że "niezwłocznie" poczekam do TSO) ale zastanawiam się czy jeżeli się zwróci o wartość środków jakie ma zamawiający na realizację zadania to co??

6

Odp: korespondencja z wykonawcą

jo napisał/a:

u mnie wystąpił o protokół jeszcze przed terminem składania ofert (protokół powinien być wypełniany na bieżąco więc Wartość Szacunkowa powinna byś wpisana przed rozpoczęciem przetargu ale protokół siłą żeczy nie podpisany) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu poznania wartości szacunkowej zamówienia i chyba odpowiem (chyba że "niezwłocznie" poczekam do TSO) ale zastanawiam się czy jeżeli się zwróci o wartość środków jakie ma zamawiający na realizację zadania to co??

Zgodnie z pkt 2 ppkt 1 protokołu: "1.    Wartość (można wypełnić po otwarciu ofert)..." Więc możesz udostępnić protokół bez wartości szacunkowej przez TSO.

7

Odp: korespondencja z wykonawcą

Szacunkowa wartość zamówienia może ale nie musi być wpisana do protokołu przed upływem TSO.

8

Odp: korespondencja z wykonawcą

ustawa o dostępie....mówi, że niezwłocznie.....a to nie znaczy, że masz wszystko rzucić i od razu udostępniać, jak się zmieścisz w 14 dniach nikt ci nic nie zrobi
a poza tym, skoro w protokole jest uwaga, że można wpisać po otwarciu ofert, to prześlij wykonawcy protokół bez tej informacji, jak się będzie pultał to mu odpowiesz, że do chwili otwarcia ofert tej informacji nie udostępnia się

9

Odp: korespondencja z wykonawcą

MIRAS napisał/a:
and1 napisał/a:

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego żeby ten na podstawie rozporządzenia w sprawie protokołu z postępowania udostępnił mu korespondencję prowadzoną z Wykonawcą, czy Zamawiający ma taki obowiązek ?

Co do zasady: tak. Pytanie tylko: kiedy to możesz zrobić.

Czy postępowanie jest już zakończone wyborem?

Miras jak to w końcu jest z tymi załącznikami do protokołu? Do niedawna traktowałam uzupełnienia, wyjaśnienia jako załączniki, które mogę udostępnić dopiero po wyborze. Nie tak dawno trafiłam na kilka orzeczeń KIO, które mówią o tym, że zarówno uzupełnienia jak i wyjaśnienia należy traktować jako elementy oferty i należy je udostępniać przed wyborem.

10

Odp: korespondencja z wykonawcą

Katiqq napisał/a:

Nie tak dawno trafiłam na kilka orzeczeń KIO, które mówią o tym, że zarówno uzupełnienia jak i wyjaśnienia należy traktować jako elementy oferty i należy je udostępniać przed wyborem.

Wskaż sygnaturę chociaż jednego - chętnie poczytam wink Póki co, moim zdaniem uzupełnienia, wyjaśnienia należy traktować jako załączniki, które mogę udostępnić dopiero po wyborze.

11

Odp: korespondencja z wykonawcą

Sygn. akt: KIO 257/15, KIO 258/15, KIO 308/15 Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, iż wyjaśnienia i uzupełnienia ofert nie stanowią innych dokumentów składanych przez zamawiającego i wykonawców, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ dokumenty te są de facto treścią ofert (sensu largo), do których zamawiający i wykonawcy winni mieć dostęp bezpośrednio po otwarciu ofert.

Dobrodziejstwo uzupełniania ofert, czy wyjaśniania ich treści - mające służyć zapobieżeniu eliminacji z postępowania nieznacznie wadliwych, atrakcyjnych ofert - które samo w sobie stanowi odstępstwo od zasady składania kompletnych ofert w terminie przez zamawiającego wyznaczonym - nie powinno powodować w konsekwencji różnicowania w dostępie wykonawców do poszczególnych ofert (kompletne - dostępne po otwarciu ofert, uzupełniane lub wyjaśniane - dostępne po wyborze oferty najkorzystniejszej).

Skład orzekający Izby podziela także argumentację odwołującego, iż udostępnianie uzupełnień i wyjaśnień ofert po otwarciu ofert, także w postępowaniu z zastosowaniem aukcji elektronicznej, jest konieczne dla zagwarantowania wykonawcom skutecznej (wniesienia KIO 257/15, KIO 258/15, KIO 308/15 21 odwołania w terminie) ochrony ich interesu w uzyskaniu zamówienia, poprzez składanie odwołań wobec dopuszczenia do aukcji wykonawców, którzy winni zostać wykluczeni lub których oferty winny zostać odrzucone.

KIO 2525/13
Należy  stanowczo  podkreślić,  że  Izba  nie  podziela  stanowiska  Zamawiającego,  iż
wyjaśnienia,  tudzież  uzupełnienia  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu
stanowią ?inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców?,  które  podlegają udostępnieniu  jako  załączniki  do  protokołu  dopiero po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  W ocenie Izby, są to de facto ?kontynuacje? wniosków o dopuszczenie, czyli wnioski i w tym zakresie podlegają udostępnieniu zgodnie z zasadami udostępnienia wniosków, jako takich. Jednocześnie  same  wezwanie  do  wyjaśnień,  tudzież  uzupełnienia  z  uwagi  na  oczywiste powiązania,  kontekst  i  ciągłość  znaczeniową  (tzn.  aby  ocenić  odpowiedź  konieczna  jest znajomość   wezwania   ?   ?pytania?)   również   podlegają   tej   samej   zasadzie.

12

Odp: korespondencja z wykonawcą

... tak właśnie myślałem, żadnego racjonalnego, pragmatycznego, życiowego etc. uzasadnienia dla tej tezy. Dlaczego żadnego bo takiego nie ma, natomiast jest w przeciwną stroną, i nie tylko racjonalne (...) ale również literalne (patrz: brzmienie - całego - art. 96). Argumenty przy użyciu frazy typu "sensu largo" jakoś mnie w tym przypadku nie przekonują. Tak czy inaczej dzięki z lekturę.

13

Odp: korespondencja z wykonawcą

I znowu między młotem a kowadłem. Przecież jeśli tego nie udostępnię, to z dużym prawdopodobieństwem trafię przed KIO, gdzie orzekną zgodnie z wcześniejszymi wyrokami...

14

Odp: korespondencja z wykonawcą

Katiqq udostępnij, masz wyrok, jesteś bezpieczna.

15

Odp: korespondencja z wykonawcą

Katiqq napisał/a:

I znowu między młotem a kowadłem. Przecież jeśli tego nie udostępnię, to z dużym prawdopodobieństwem trafię przed KIO, gdzie orzekną zgodnie z wcześniejszymi wyrokami...

Zgadzam się z KIO
po co to "ukrywać " jeżeli wezwanie i odpowiedź są w aktach ( a" wizyta kontrolna" przed wyborem) jak najbardziej udostępniam jak nie udostępnisz  i tak przyjdzie po raz drugi i obejrzy wszystko.
To taka gra w kotka i myszkę

16

Odp: korespondencja z wykonawcą

Czy w obecnym stanie prawnym, kiedy Wykonawcy do oferty załączają jedynie oświadczenie lub JEDZa, aktualne jest stanowisko KIO o udostępnianiu korespondencji pomiędzy W-cą a Z-cym przed wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania (chodzi mi o wyjaśnienia lub uzupełnienia dot. dokumentów składanych w trybie art. 26 ust. 2) ? Dokumenty te nie są już częścią ofert.

17

Odp: korespondencja z wykonawcą

Mam pytanie, które nie daje mi spokoju. Wykonawca złożył ofertę ale nie podpisał arkusza kalkulacyjnego, nie wygrywa ale wezwaliśmy go do uzupełnienia podpisu. Czy poniesiemy jakieś konsekwencje z rego powodu przy kontroli. Dodam,że idziemy postępowaniem tradycyjnym.

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

18

Odp: korespondencja z wykonawcą

Czy w obecnym stanie prawnym wezwany Wykonawca na podstawie art. 26 ust 1 może odpowiedzieć w formie elektronicznej tj. przesłać skany zaświadczeń z KRK, ZUS, US pocztą elektroniczną? Czy winien przesłać ww. dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem pocztą tradycyjną? Postępowanie prowadzone w procedurze odwrócone.

19

Odp: korespondencja z wykonawcą

W zakresie przesyłania zaświadczeń nic się nie zmieniło, nadal obowiązuje forma papierowa.