Temat: kierownik robót

wykonawca w złożonej ofercie wpisał, że kierownik robót drogowych posiada uprawnienia drogowe na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a posiada doświadczenie 1 rok i 3 m-ce, czy wezwać go do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie?

2

Odp: kierownik robót

Jaki był warunek?

3

Odp: kierownik robót

warunek: Wykonawca musiał wykazać, ze dysponuje osobą na stanowisko kierownika budowy. Wykazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Więc wykonawca oświadczył, ze wymagane uprawnienia wykazana osoba posiada, zastanawia mnie fakt, ze skoro uprawnienia wydano na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to czy doświadczenie tej osoby nie jest zbyt krótkie, mam wątpliwości czy te uprawnienia są faktycznie na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów?

4

Odp: kierownik robót

A może posiada te stare doświadczenie, które obejmowały i kubaturówkę i drogownictwo i ten gościu po prostu 1 rok i 3 m-ce pracował w drogownictwie. (o ile dobrze kojarzę to w tamtych uprawnieniach nie było konieczne mieć doświadczenia i w budownictwie kubaturowym i w drogowym)