Temat: podwykonawca zwrócił się do zamawiającego o wypłate wynagrodzenia

podwykonawca którego zaakceptował zamawiający zwrócił się do nas o zapłatę należnego wynagrodzenia którego termin minął, a wykonawca nie zapłacił. Jako zamawiający zamierzamy rozpocząć procedurę wynikającą z ustawy i wezwać wykonawcę do wniesienia uwag. Czy możemy wyznaczyć wykonawcy konkretny czas na wniesienie uwag np. 10 dni? ustawa mówi o czasie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Co traktujemy za moment doręczenia wezwania czy wystarczy samo przesłanie e-maila czy faxu czy też zwrotka z poczty (a co kiedy wykonawca nie odbierze korespondencji?)