Temat: zabepieczenie na okres usunięcia wad i usterek

wykonawca ma termin wykonania robót budowlanych do 30 kwietnia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, które złożył zamawiającemu ma termin do 30 maja, wykonawca zobowiązany jest jeszcze wnieść zabezpieczenie usunięcia wad i usterek, kiedy powinien to zrobić do 30 kwietnia czy też ma czas do 30 maja?

2

Odp: zabepieczenie na okres usunięcia wad i usterek

teoretycznie macie zabezpieczenie do końca maja chyba że w treści gwarancji np jest zapis że do daty protokołu odbioru

3

Odp: zabepieczenie na okres usunięcia wad i usterek

no właśnie, tylko skoro zadanie odebrane to nie mamy możliwości skorzystania z gwarancji należytego wykonania kontraktu, tylko usunięcia wad i usterek, której nie posiadamy..................