1

Temat: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Mamy taki przypadek:
Zamawiający przeprowadza postępowanie z możliwością składania ofert częściowych. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 mln zł - na całość zamówienia.
- na część nr 1 ? 300 000 zł
- na część nr 2 ? 400 000 zł
- na część nr 3 ? 300 000 zł
Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert:
- w części nr 1 za cenę 270 000 zł
- w części nr 2 za cenę 350 000 zł
- w części nr 3 za cenę 340 000 zł
Czy w opisanym przykładzie zamawiający może unieważnić postępowanie w części nr 3?

2

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Tak. - ale po co ?

3

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Ciężko byłoby uzasadnić unieważnienie przed kontrą, skoro są oszczędności w pozostałych 2 częściach.

4

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Skoro zamawiający przeznaczył na realizację danej części 300000 to nie powinien przepłacać i płacić 340000

5

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Dotarłem do wyroku z 12 sierpnia 2010 r. KIO 1624/10, KIO 1625/10 w którym czytamy:
KIO przyznała rację odwołującemu, że w sytuacji, gdy zamawiający przed otwarciem ofert wskazał, że na pierwszą część zamówienia przeznaczył kwotę 15 918 085,57 złotych, a na drugą część kwotę 15 533 170,17 złotych (łącznie na całość zamówienia przeznaczył kwotę 31 342 856,65 złotych), a kwota łączna podana w ofertach wybranych przez zamawiającego na obie części zamówienia wynosząca 30 763 942,69 złotych, jest niższa od tej, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na całe zamówienie o 578 913,96 złotych, nie zachodzą podstawy do unieważnienia postępowania określone przepisem art. 93.1.4 ustawy Pzp na część postępowania, gdzie została złożona oferta z ceną wyższą niż kwota jaką zamawiający zamierzał na ten cel wydatkować. Samo zestawienie powyższych kwot, jak słusznie wskazywał odwołujący, dowodzi, iż możliwe było zwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w odniesieniu do pierwszej części, gdyż pozwalała na to wielkość kwoty całkowitej, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację pełnego zakresu zamówienia.

Jeżeli ktoś ma jakieś inne (np. w przeciwną stronę), to podajcie namiary.

6

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Apollo napisał/a:

Dotarłem do wyroku z 12 sierpnia 2010 r. KIO 1624/10, KIO 1625/10 w którym czytamy:
KIO przyznała rację odwołującemu, że w sytuacji, gdy zamawiający przed otwarciem ofert wskazał, że na pierwszą część zamówienia przeznaczył kwotę 15 918 085,57 złotych, a na drugą część kwotę 15 533 170,17 złotych (łącznie na całość zamówienia przeznaczył kwotę 31 342 856,65 złotych), a kwota łączna podana w ofertach wybranych przez zamawiającego na obie części zamówienia wynosząca 30 763 942,69 złotych, jest niższa od tej, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na całe zamówienie o 578 913,96 złotych, nie zachodzą podstawy do unieważnienia postępowania określone przepisem art. 93.1.4 ustawy Pzp na część postępowania, gdzie została złożona oferta z ceną wyższą niż kwota jaką zamawiający zamierzał na ten cel wydatkować. Samo zestawienie powyższych kwot, jak słusznie wskazywał odwołujący, dowodzi, iż możliwe było zwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w odniesieniu do pierwszej części, gdyż pozwalała na to wielkość kwoty całkowitej, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację pełnego zakresu zamówienia.

Jeżeli ktoś ma jakieś inne (np. w przeciwną stronę), to podajcie namiary.

Ja mam - są to odrębne zamówienia - czyli zamawiający ma prawo i nie MUSI dokładać z innych części.

7

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Jak masz, to podziel się z innymi!

8

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Przychylam się do stanowiska Apollo.

9

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Apollo napisał/a:

Jeżeli ktoś ma jakieś inne (np. w przeciwną stronę), to podajcie namiary.

Jest inny wyrok, tyle że i sytuacja zgoła odmienna, bo zamawiający udzielał zamówienia podzielonego na 25 części po zebraniu zapotrzebowania z oddziałów swojej firmy i dany oddział nie był w stanie zwiększyć kwoty na realizację zamówienia -  KIO 2926/12.

10

Odp: Oferty częściowe a unieważnienie z art. 93.1.4

Wyrok jest mi znany smile
W przeciwną stronę znalazłem KIO 823/08.