Temat: zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo...

wykonawca wraz ze złożoną ofertą złożył zobowiązanie podmiotu trzeciego, który jednocześnie ma być jego podwykonawcom, o udostępnieniu potencjału polegającego na posiadaniu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej . Czy wówczas wykonawca może zrezygnować z podwykonawstwa tego podmiotu?

2

Odp: zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo...

Może zrezygnować, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia będzie spełniał warunek tzn. wykupi stosowne ubezpieczenie.

3

Odp: zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo...

a czy nie wystarczy, że posiada zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostepnienia potencjału? Przecież podmiotu udostępniający potencjał wcale nie musi być podwykonawcom

4

Odp: zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo...

chciałabym w praktyce zobaczyć jak to ubezpieczyciel pokrywa szkodę wyrządząną przez N z polisy K

5

Odp: zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo...

myszy - polisa ubezpieczeniowa wykazana na etapie składania ofert - potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu nie ma pokryć wyrządzonej szkody, a ma na celu wykazanie się przez wykonawcę określonym statusem ekonomiczo - finansowym, nie jest więc ubezpieczeniem danej inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia

6

Odp: zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo...

Marcel, a czy spełnianie warunku udziału dopiero na etapie realizacji zamówienia (wykupienie ubezpieczenia ) to już nie za późno - na dzień składania ofert??????????????????

7

Odp: zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo...

Na dzień składania ofert wykonawca warunek spełnia korzystając z podmiotu trzeciego, później skoro wykupi polisę to też jest ok.

8

Odp: zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo...

Marcel ma rację.