1

Temat: Rabatka - kwiatki w ustawie i orzecznictwie

W tym wątku proponuję zamieszczać wpisy dotyczące zarówno krytyki stosowania prawa zamówień publicznych w praktyce, w tym glosy krytyczne/ aprobujące do wydanych orzeczeń sądów powszechnych, jak i orzeczeń KIO, jak i uwagi na temat obowiązujących przepisów ustawy u progu kolejnych nowelizacji.

To co ... pomożecie smile

2

Odp: Rabatka - kwiatki w ustawie i orzecznictwie

Na dobry początek (żeby nie zaczynać od trzęsienia ziemi) w tym tygodniu przedstawiam pierwsze potknięcia w stosowaniu art. 87 ust. 2 pkt 3. Moim zdaniem klasyk ...

"Należy zaznaczyć, że poprawienie przez zamawiającego innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p., nie może powodować istotnych zmian w treści całej oferty, a nie jej fragmentu. Innymi słowy kwalifikator "istotnych zmian" należy odnosić do całości treści oferty i konsekwencję tych zmian należy oceniać, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i całość oferty.

W ocenie Izby nie ulega wątpliwości, iż zmiana ceny oferty jest zmianą odnoszącą się do całości oferty, tym bardziej, że w przedmiotowym postępowaniu cena była jedynym kryterium oceny ofert. Izba podtrzymuje tu stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 4 maja 2010 roku KIO 621/10, iż poprawienie ceny oferty jest zmianą jej esentialia negotii, a zatem w każdym przypadku powoduje istotną zmianę jej treści. " (KIO/UZP 2647/10)

3 (edytowany przez radas 2015-02-25 15:10:16)

Odp: Rabatka - kwiatki w ustawie i orzecznictwie

Ojojoj ... widzę, że albo zapach tych kwiatków zniechęca Was do podejmowania jakiejkolwiek aktywności na tym polu albo wolicie zatrzymywać swoje oceny dla siebie, hmmm no bo chyba nie chcecie mi powiedzieć, że jesteście generalnie zadowoleni jakością stosowania przepisów pzp lub jakości samych przepisów ...

Kolejny cytat z absurdalnego orzeczenia KIO, tym razem dotyczącego obciążania wykonawców kosztami postępowania odwoławczego w myśl zasady "w razie wątpliwości przeciwko wykonawcy" a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o to aby się podzielił tym co zdążył uciułać ... przygnębiające (...)

"Przepisy p.z.p., w szczególności art. 189 ust 2 tej ustawy oraz przepisy rozporządzenia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 964) nie regulują kwestii postępowania z przedwcześnie wniesionym odwołaniem, zatem poprzez art. 1184 § 2 k.p.c. upoważniają Izbę, do odrzucenia odwołania, którego przedwczesne zarzuty, nie mogły być merytorycznie rozpatrzone."

Dla przypomnienia: aktualnie nie obowiązuje już podstawa odrzucenia odwołania w przypadku wniesienia z uchybieniem terminów określonych w ustawie, obowiązuje zaś podstawa odrzucenia w przypadku wniesienia odwołania po terminie określonym w ustawie.