Temat: etapy a ilość umów

postępowanie przetargowe ogłosiliśmy z podziałem na 5 etapów. W dwóch etapach wygrał jeden wykonawca w kolejnych trzech drugi wykonawca. Czy mogę podpisać tylko dwie umowy czy też na każdy etap powinna być oddzielna?

2

Odp: etapy a ilość umów

Oddzielna, to bezpieczne dla samego zamawiającego np. ze względów kar umownych czy innych ewentualnych problemów w trakcie realizacji zamówienia.

3

Odp: etapy a ilość umów

a co z kwestią podwykonawstwa czy wykonawca będzie przedstawia umowy podwykonawcze dla każdej z części przedmiotu zamówienia? Czy tu nie będzie komplikacji?????? Większej papierologii?

4

Odp: etapy a ilość umów

Każdą część zamówienia traktuje się osobno, tyle tylko że zostało to ujęte w jednym postępowaniu.