1

Temat: Zbycie majątku ruchomego

Nie jest to pytanie dotyczące ustawy Pzp, ale może ktoś coś podpowie, nakieruje na prawidłowy tok myślenia? . Jesteśmy jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zamieściliśmy ogłoszenie o zbyciu składnika mienia ruchomego (chodzi o wysłużony samochód osobowy o niewielkiej wartości).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe możemy dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty, fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
Zgłosiła się do nas FUNDACJA, w której statucie i KRS-ie czytamy, że celami fundacji są:
- wspieranie wszelkich form badań archeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych w Europie, Afryce, Azji ?,
- finansowanie wszelkich badań naukowych (tj. archeologicznych),
- finansowanie publikacji wyników badań naukowych w zakresie archeologii,
- wspieranie działalności propagującej archeologię,
- pomoc w ratowaniu i konserwacji zabytków archeologicznych,
- wspieranie i finansowanie działalności edukacyjno-szkoleniowej pracowników naukowych i studentów archeologii w Polsce i za granicą,
- kompletowanie i przekazywanie na własność lub do wykorzystania przez poszczególne instytucje nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych i czasopism oraz innych dóbr materialnych pochodzących z zakupu i darowizn,
- udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych osobom wybitnie uzdolnionym,
- finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym,
- zapraszanie i finansowanie pobytów w celach naukowych i dydaktycznych wybitnych uczonych
i specjalistów z Kraju i z zagranicy,
- działanie na rzecz istniejących już organizacji o podobnych charakterze i współpraca z nimi,
- działanie na rzecz integracji środowisk archeologicznych,
- wydawanie z innymi podmiotami czasopism branżowych dla archeologów oraz książek fachowych.

Szefostwo ma wątpliwość, czy takie zapisy w KRS-ie/statucie powodują, że Fundacja prowadzi działalność, o której mowa we wspomnianym rozporządzeniu?, a tym samym, czy możemy bez większych obaw przekazać ten samochód ww. Fundacji?
Będę wdzięczny za wszelkie opinie, sugestie, podpowiedzi? .

2

Odp: Zbycie majątku ruchomego

Pewnie można byłoby podciągną część zadań statutowych pod działalność np. badawczo rozwojową ale to indywidualna interpretacja i rzeczywiście wprost z zapisów statutu nie wynika. A co na to prawnicy? Poproś o opinię prawną i będziesz miał jasność.

3

Odp: Zbycie majątku ruchomego

O opinii prawnika lepiej przemilczeć:/
Jak dla mnie to z tych zapisów wynika, że prowadzą co najmniej działalność naukową, czy badawczo-rozwojową.

4

Odp: Zbycie majątku ruchomego

A czy to nie jest tak, że nieodpłatnie przekazać majątek w drodze darowizny na rzecz fundacji można tylko i wyłącznie, jeżeli będzie on przeznaczony na ich cele statutowe, niezwiązane z działalnością zarobkową ? Kwestią jest do czego będą wykorzystywali samochód ? Jeżeli wnioskowany majątek ma służyć fundacji na przykład: do prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej, a uzyskiwane w ten sposób wpływy przewidują przeznaczyć na finansowanie różnych przedsięwzięć, w tym również na finansowanie zadań statutowych fundacji, to Fundacja nie zamierza wykorzystywać bezpośrednio samochodu do prowadzenia form działalności, o której mowa w ustawie. Uważam, że to akurat powoduje brak podstaw prawnych do nieodpłatnego przekazania autka na rzecz fundacji.
Ale jak u LISVITALIS - poproś prawnika o opinię.

5

Odp: Zbycie majątku ruchomego

RobertR napisał/a:

A czy to nie jest tak, że nieodpłatnie przekazać majątek w drodze darowizny na rzecz fundacji można tylko i wyłącznie, jeżeli będzie on przeznaczony na ich cele statutowe

Tak właśnie jest, ale mnie póki co interesuje, czy ich działalność, o której mowa w statucie można podciągnąć pod działalność np. naukową, badawczo-rozwojową.