1

Temat: tajemnica po noweli

witam
art. 8 ust. 3. ......oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. ...." czyli w siwz mogę napisać: "W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.".
A jak tego nie zrobi to co? Uzupełniać? - na jakiej podstawie, wyjaśniać?

2

Odp: tajemnica po noweli

Ja (dla swojego bezpieczeństwa) poprosiłbym o wyjaśnienia powołując się chyba na 7.1, a jeżeli zastrzeżenie dotyczy dokumentów z 25.1 to na podstawie 26.4

3

Odp: tajemnica po noweli

Dodzwoniłam się do uzp i bardzo miły pan (pozdrawiam jakby co) powiedział mi, że zamawiający ma tu wolną rękę i wcale nie musi nic wyjaśniać. Może zwyczajnie tę część odtajnić, bo to w interesie wykonawcy jest to, żeby wykazać na poziomie oferty że te informacje stanowią tajemnicę.
Z drugiej strony ma to jakiś sens, bo skoro tego nie wyjaśnił z ofertą to co dadzą wyjaśnienia. Oczywiście i tak trzeba poczekać na jakieś wyroki :-).

4

Odp: tajemnica po noweli

agaj napisał/a:

witam
art. 8 ust. 3. ......oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. ...." czyli w siwz mogę napisać: "W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.".
A jak tego nie zrobi to co? Uzupełniać? - na jakiej podstawie, wyjaśniać?

To ty jako zamawiający badasz i oceniasz, co jest a co nie jest tajemnicą i odpowiednio odtajniasz i informujesz wyk. - nie ma co wyjaśniać ...


KIO 223/12
Obowiązkiem zamawiającego jest w każdym przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przeprowadzenie indywidualnego badania, w odniesieniu do każdego zastrzeżonego dokumentu i stwierdzenie, czy zachodzą przesłanki do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Na obowiązek badania przez zamawiającego poczynionego przez wykonawców zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005 roku, III CZP 74/05 cyt. ?w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.) - zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji?.

5

Odp: tajemnica po noweli

Ja się nie obawiam KIO, tylko ewentualnego powództwa - za bezprawne ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę grożą wysokie odszkodowania.