1

Temat: oświadczenie zamiast referencji

Jeżeli firma szkoleniowa realizowała własny projekt z zakresu szkoleń na kwotę 500 tys. i nie ma referencji to powinna złożyć oświadczenie o którym mowa w rozporządzeniu o dokumentach?

2

Odp: oświadczenie zamiast referencji

Tak. Oświadczenie, ale jest jeszcze ust. 5
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

3

Odp: oświadczenie zamiast referencji

Ok. Ale tu mamy z sytuacją. że firma nie realizowała szkoleń dla podmiotów, tylko realizowała swój projekt. Pewnie robiła nabór ludzi na szkolenia.
To oświadczenie wykonawcy to tylko jeżeli z obiektywnych przyczyn nie może uzyskać referencji od podmiotu.
Ty nie mam podmiotu, do którego mogę się zwrócić o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.

4

Odp: oświadczenie zamiast referencji

szad napisał/a:

Ok. Ale tu mamy z sytuacją. że firma nie realizowała szkoleń dla podmiotów, tylko realizowała swój projekt. Pewnie robiła nabór ludzi na szkolenia.
To oświadczenie wykonawcy to tylko jeżeli z obiektywnych przyczyn nie może uzyskać referencji od podmiotu.
Ty nie mam podmiotu, do którego mogę się zwrócić o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.

To chyba nie masz innego wyjścia jak bazować na niekoniecznie obiektywnym oświadczeniu wykonawcy, bo ciężko byłoby zdobyć dodatkowe informacje od pojedynczych, przeszkolonych osób.