1

Temat: usługi pocztowe - szacowanie wartości zamówienia

planuje przetarg na usługi pocztowe na okres 2 lat.
jestem w trakcie szacowania wartości. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług (orientacyjnie zwiększyłem ilości) oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ? na 2014 rok wynosi 102,4% (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 162).

Czyli szacuje tak:
liczba przesyłek w 2013 r. np 350 mnożę razy dwa = 700 dodaje orientacyjny wzrost liczby np 50 co łącznie daje 750. Załóżmy że koszt jednej przesyłki równa się 1 zł więc otrzymuję 750 zł i dodatkowo mnożę to przez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który na 2014 rok wynosi 102,4% co daje 768 zł.

Dobrze myślę?

2

Odp: usługi pocztowe - szacowanie wartości zamówienia

dobrze myślisz