Temat: CPV we WNIOSKU

Mam pytanie, we WNIOSKU o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000euro mam w jednym z punktów wpisane:
"Kod ze wspólnego Słownika Zamówień lub kategoria 1-16 określona w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:" ..... i tu wymienione kody. Sprawa dotyczy wydawania gazety lokalnej i usług internetowych. Czy ten wpis jest poprawny, bo wchodząc w załącznik nr 3 do w/w nie ma tam żadnych rzeczy związanych z wydawaniem gazet i usług internetowych. Nadmieniam, że druk ten był chyba pisany w 2010 lub 2011 roku?