1 (edytowany przez jazz 2013-07-25 12:42:41)

Temat: Ponowne odwolanie od wyboru oferty

Czy interes w uzyskaniu zamówienia (art. 179) ma tylko drugi w rankingu czy każdy, choćby był dziesiąty?

Zamawiający w wyniku odwołania wykonawcy X - drugiego w rankingu, odrzucił ofertę uznaną poprzednio za najkorzystniejszą i wybrał tą drugą w kolejce. Czy wykonawca Y, który poprzednio był trzeci, a teraz po odrzuceniu tej jednej oferty i nowym wyborze jest drugi, może się odwoływać podnosząc, że ten nowo wybrany X podlega wykluczeniu lub jego oferta podlega odrzuceniu? że niby poprzednio nie miał interesu bo był dopiero trzeci.

Wydaje mi się, że to powinien był się odwołać po pierwszy wyborze, podważając obie oferty (tą wybraną i tą drugą w kolejce), bo przecież to wtedy było oceniane spełnienie warunków przez X i prawidłowość jego oferty, a w wyniku odwołania X badano już tylko tą ofertę najkorzystniejszą. Czy pozytywna ocena spełnienia warunków przez X i prawidłowość jeoo oferty już się nie "uprawomocniła"?

2

Odp: Ponowne odwolanie od wyboru oferty

W pewnych przypadkach interes możliwy jest do wykazania nawet przez wykonawców zajmujących trzecie, a nawet dalsze pozycje w rankingo. W omawianym przypadku złożenie przez "dalszego wykonawce" odwołania po tzw. niewczasie będzie skutkować odrzuceniem odwołania.

3

Odp: Ponowne odwolanie od wyboru oferty

A moim zdaniem wcale nie jest przesądzone odrzucenie odwołania. Nastąpiła przecież zmiana okoliczności. Skoro trzeci nie widzial uchybień w ofercie wygrywającej pierwotnie, to nie miał faktycznie interesu w złożeniu odwolania na drugiego. Skoro oferta pierwszego została odrzucona, to pojawił się interes. Teoretycznie powinien przystąpić do pierwszego odwołania po stronie Odwołującego i jednocześnie złożyć odwołanie na drugiego, ale nie mam pewności co do ścieżki postępowania KIO...