1

Temat: uznanie zarzutów w całości i co dalej

Wykonawca wniósł odwołanie, w którym żądał wykluczenia wykonawcy X (tu przedstawił ileś zarzutów co do niespełnienia warunków udziału), odrzucenia oferty wykonawcy X (tu również parę zarzutów co do oferty), ponownej oceny ofert i wyboru swojej oferty.
Co powinien zrobić Zamawiający jeśli przed KIO uznał odwołanie w całości?
Czy powinien wykluczyć wykonawcę podając za podstawę wszystkie zarzuty, dalej stwierdzić że oferta podlegałaby odrzuceniu i tu znowu podać zarzuty z odwołania dotyczące oferty, i dalej ponownie ocenić oferty i wybrać ofertę odwołującego?
A może sobie wybrać czy odrzucić ofertę czy wykluczyć wykonawcę i jeszcze sobie wybrać na jakiej podstawie? Ale jak to ma się do uznania odwołania "w całości"?
Pomóżcie.

2

Odp: uznanie zarzutów w całości i co dalej

art. 186 Pzp