1

Temat: opz - kampania promocyjna

Witam, chcemy przeprowadzić kampanię promocyjną. Mamy strategię, plan kampanii na 2 lata określający jakie działania podjąć i w jakiej ilości (konferencje, udział w targach, ogłoszenia w internecie, gazetach, portalach społecznościowych, ulotki, gadżety itp.). Wiadomo jednak, że w trakcie może się okazać, że pewne działania nie przynoszą efektu np. ogłoszenia w gazecie czy organizacja konferencji, i uzasadnionym byłoby z tego zrezygnować na rzecz innych działań, np. prezentacji na targach. Jak prawidłowo określić przedmiot zamówienia i tym samym zakres składanej oferty? Dodam, że środków finansowych mamy tylko tyle ile wynika ze strategii.

1. Czy uwzględnić ilości wprost ze strategii kampanii, ale zażądać wskazania cen jednostkowych poszczególnych działań i zastrzec, że w poszczególnych zadaniach ilości mogą ulec zmianie, a rozliczenie nastąpi po wskazanych w ofercie cenach jednostkowych? Czy należałoby jednak zadeklarować, że przesunięcia nie wpłyną łączne wynagrodzenie jakie otrzyma wykonawca, czyli że całkowita cena z umowy zostanie niezmieniona?

2. A może należy określić tylko jakiś minimalny zakres, który na pewno zrealizujemy, a reszta na zasadzie prawa opcji? Ale trudno przewidzieć, które działania będą skuteczne, a podanie wygórowanych ilości spowoduje przekroczenie kwoty jaką mamy na zamówienie.

Pomóżcie.