122 Art. 24 ust. 1, pkt. 8

przez Apollo

123 Kosztorys

przez Apollo

124 Protokół

przez Apollo

126 Termin zawarcia umowy

przez Apollo

130 Termin na złożenie oferty

przez Apollo

131 Negocjacje

przez Apollo

134 Proszę o pomoc

przez Apollo

135 Ważne pytanie

przez Apollo

136 Dokumenty dodatkowe

przez Apollo

137 art. 89, ust.1, pkt.2

przez Apollo

138 Brak upoważnienia

przez Apollo

139 poniżej 14.000 euro

przez Apollo

140 ZP 23

przez Apollo

141 ZP 11

przez Apollo

142 Przetarg unieważniony

przez Apollo

144 III podejście - wolna ręka

przez Apollo

145 Nowy - powtórzony przetarg

przez Apollo

146 Nowy - powtórzony przetarg

przez Apollo