Wykazy nie dzielą wykonawców na krajowych i zagranicznych. Zresztą dwa z tych wykazów są w rozporządzeniach unijnych, więc niemożliwym byłby taki podział.