1

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

janek159 napisał/a:

Cbud, czytam od jakiegoś czasu twoje komentarze i muszę Ci powiedzieć że piszesz bardzo niezrozumiałe. Spróbuj to zmienić.

Co np. Znaczy to co napisałeś powyżej. No sam przeczytaj.

A co to znaczy w trybie zamówień czynnośc powtórziona?

W zapisach pzp nie ma wyłaczenia o GK i braku potrzeby. Wyraźnie zapisano ma być. A co do interpretacji UZP to często ma inne niz KIO. Jak znajdę coś z KIO to podrzucę.

wzywaj i jak tylko doniesie podpisuj umowę smile

4

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

wykonać czynność powtórzoną

5

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

To napewno nie moze być warunkiem. Jest to podyktowane ustawowo czyli przepisami a Twoim obowiązkiem jest zasygnalizowanie tego w dokumentach. UZP dał przykład klauzli. Dodatkowo wołasz od Wykonawcy (ja tak robię) potwierdzenia w oświadczeniu zapisy o obowiązku spełnienia art 13 lub 14 RODO oraz ja robię swoją o zachowaniu poufności

6

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

czy mandat drogowy albo grzywnę rozliczasz w podatku? Chyba nie bo to jest Twoje niedociągnięcie. Ty masz obowiązek zapłaty wykonawcy i on wystawia fakturę zgodnie z umową. To jest do rozliczenia. Natomiast to z czego się nie wywiazał to albo potrącasz z faktury, albo wystepujesz do niego aby Ci zapłacił, albo potrącasz z zabezpieczenia. Czy gwarantowi też wystawiasz fakturę jeśli Ci zapłaci?

Jeśli dokładnie to owszem środki na koncie moga się zmieniać nawet co godzinę.

8

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

U mnie marszałek też o to pytał przy kontroli ale odpowiedziałem jak powyżej, że zawsze mogę zweryfikować

9

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nie ma potrzeby gdyż akurat są to portale ogólnodostepne

10

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

janek159 napisał/a:
cbud napisał/a:

Kara nie może być uznaniowa ale za realne wykroczenie. No chyba, że macie w umowie napisane widełki w oparciu o jakieś warunki.
przecież napisano że za nieterminowość (zakładamy że z winy wykonawcy), jaka tu wątpliwość

wątpliwośc jaka kwota za jaki okres czasu

marekw2 napisał/a:

Ja załatwiam tą sprawę w protokole odbioru gdzie jako osobną pozycję wykazuję karę umowną i w podsumowaniu obniżam o jej wartość kwotę do wypłaty. Wykonawca wystawia potem fakturę na tą obniżoną kwotę.

przykro ale kara nie może być ujęta na fakturze (jej pomniejszenie)

dopuszczam takie składanie z tym, z innymi dokumentami jesli robie 26.1 lub 2 wołam oświadczenia, ze są aktualne chyba, że są aktualne niezmiennie jak pisze ewak3

ad harmonogram
Jeśli są już podane w ofercie - to tak, jeśli dopiero przed podpisaniem umowy - to nie.
Ad. podział
Jeśli chcesz już koniecznie rozbić i aby było OK to wykonaj to na podstawie wyliczeń u siebie kosztów zadania - ile % ma poszczególna część i to będzie w miarę.

13

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

wyrok nie dotyczy tego zdarzenia dokładnie więc nie można go interpretować jako wykładnię. Skłaniam się jak napisałem wyżej do odzrucenia gdyż oferta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszystko oczywiście jesli wykonawca krajowy, bo jeśli zagraniczny to wątek nie aktualny - obowiązuje wewnątrzwspólnotowe rozliczenie

14

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

Kara nie może być uznaniowa ale za realne wykroczenie. No chyba, że macie w umowie napisane widełki w oparciu o jakieś warunki.

to zależy jak piszę od warunków. Czy właściwości realizacji są podobne dla każdej części? Czy może np. nie wyjść jedna część która jest gorzej liczona a ta lepsza wyjdzie i bedzie płacona? Tej drugiej np. nikt by nie brał. Wtedy czy wykonawca pójdzie na kary a jednak zarobi dobrze. Nie wiem bo nie znam wszystkich warunków.

16

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zastanawiam się. To jest wybitna ingerencja w cenę a być może wykonawca nie pójdzie na to. Zgodnie z zasadą byłoby to niewłaściwe wyliczenie ceny podobnie jak błedny VAT.

W tym wypadku nawet trzeba. Choć teraz każdy z Was będzie naciągał koszty w zależności od warunków realizacji.

Kto powinien zrobić przetarg - nie jest to zapewne zasadnością odwołania ani powodem do jego unieważnienia. Nie widzę po temu podstaw. Jeśli jesteś pewna, ze unieważnienie było zasadne to jednak nie robiłbym nic z odwołaniem poza odpisaniem odwołującemu powodów.

19

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ad. pkt 1) złożył. Ja nawiasem mówiąc wogóle nie wzywam z KRS - sam sobie ściągam - wystarczy mi oświadczenie wykonawcy o braku podstaw. Mam również cos takiego w siwz:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

20

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

JEDZ - napewno musi być oryginałem
co do elektronicznych kopii - Twój tok rozumowania jest OK i wszystko co w rozporządzeniu może takie być.

21

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

wyjasniać bo jest to oczywista omyłka pisarska. Nalepiej natomiast, aby wykonawca wyjaśnił, że zapis został pozostawiony po kopiowaniu smile. Jeśli natomiast okaże się, że dotyczy to 2020 to masz dwa rozbieżne zapisy - spełnia wymagania ale i tak przekroczy okres dostawy - więc i tak musi wyjaśnić.

22

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To zależy co wpisałeś w siwz.
ale jeśli jest ważny (6 m-cy) i bedzie ważny np. z 5 dni (jak bedziesz sprawdzał oferty) to nic bym nie robił - dokument ogólnie dostępny - ewentualnie sam sciągnąłbym do weryfikacji i zapisał u siebie w razie kontroli.

23

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ab123 napisał/a:

Wyrok KIO 75/18, 24 stycznia 2018 r. wskazuje, że wykonawcę trzeba wezwać z art. 87 ust. 1 pzp, żeby wypowiedział się która z cen jest prawidłowa. Zaistniała rozbieżność przypisuje się do oczywistej omyłki pisarskiej.

Nie można - bo wtedy dajesz wybór wykonawcy już po tym jak zna ceny. Wykonawca nie moze zmieniać ceny po złożeniu. To zamawiający ma postanowić co z faktem zrobić.
Ja z kolei wpisuję i do siwa dokładnie jak będę poprawiał (stosuje stary nie istniejący już 88 w części - jest dopisuję swoje)

24

(9 odpowiedzi, napisanych Inne)

Tak chodzi o osoby fizyczne, z tym że jeśli podpisywały jakąś umowę to nie wchodzi w grę gdyż umowy są jawne a poza tym oprócz imienia i nazwiska oraz funcji nie ma innych danych. Jest OK.

Logicznie to będzie razem z wyjaśnieniami czyli i forma ta sama. Chyba, że chcesz sie bawić i szukać oddzielnie w innych miejscach smile