Moim zdaniem, patrząc na definicję wykonawcy w art. 7, tak.

Ślij wszystkim, bo nie ma wyjątków, a w najgorszym razie - co za problem. Wykonawcy mogą zgłosić przystąpienie i to KIO będzie się martwić terminami.

Skupiłbym się na dokumentach podmiotowych. Raczej najpierw wezwałbym do wyjaśnień rozbieżności między oświadczeniem wstępnym a istnienieniem zobowiązania (może wykonawca złożył "nieświadomie", bo było w załącznikach i sam spełnia warunki).

A nie prościej utworzyć postępowanie z nową nazwą i tylko zmienić później pozycję w planie? W drugą stronę podejrzewam, że nazwa postępowania się nie zmieni.

No to wzywasz do uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1. Oczywiście oprócz braku podpisu wskazujesz wykonawcy inne błędy, jeśli są w dokumentach.

Uzupełnił dokumenty, które były błędne i zamawiający wezwał do uzupełnienia, czy złożył pierwszy raz na podstawie art. 274?

Ja nie słyszałem. Co najwyżej kodeks pracy smile

Ustawa nie określa, ile dni wcześniej należy wezwać wykonawcę do przedłużenia, więc zasadniczo tak. Nie mniej termin powinien dawać szansę na odpowiedź, zwłaszcza jeśli konieczne jest przedłużenie ważności wadium.

9

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Traktowałbym ten wykaz jako przedmiotowy środek dowodowy. Pytanie, czy została przewidziana możliwość uzupełniania. Ale jeśli generalnie wykonawca nie wykazał równoważności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia, to znaczy, że jego oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

10

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Obowiązkowo.

11

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Koniecznie wezwać do uzupełnienia, ewentualnie najpierw wyjaśnić (może wykonawce inaczej rozumie dysponowanie pośrednie).

12

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Rozporządzenie ws. "elektronizacji" dopuszcza taką możliwość.

13

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dane wykonawcy nawet by się nie musiały importować z formularza oferty, bo przecież są to dane, które wykonawca podaje albo mógłby podawać przy rejestracji na platformie. Ceny i tak wypada sprawdzić przed wysyłką do prezesa.
A już instrukcja na zasadzie zapisz plik, nie zmieniaj jego nazwy, otwórz w adobe reader itd. nie wzbudza zaufania do platformy.

Teoretycznie na każdą czynność zamawiającego lub jej zaniechanie można złożyć odwołanie.

15

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

@marekw2, odpowiedziałeś na nurtujące mnie pytanie, czy technicznie da się złożyć ofertę bez formularza z ezamówień smile Bardzo dobrze, że się da, bo chyba będę pomijał to cudo.

Uważam podobnie. Wykonawca strzelił sobie w kolano.

17

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Miałem kiedyś do czynienia z tą pieczęcią i odrzuciłem ofertę. Uznałem, że nie jest to żaden z podpisów wymienionych w art. 63 ust. 2.

18

(3 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Abstracyjna sytuacja. Skoro zamawiający żadnych dodatkowych robót nie zlecał, to dlaczego miałby za nie płacić? Nawet jeżeli roboty były niezbędne, bo wynikały z błędów projektowych i nawet jeśli wykraczały poza granicę ryczałtu, to na jakiej podstawie wykonawca uznał, że to jemu zostanie zlecony ten zakres prac? Kto stwierdził konieczność wykonania tych robót? Gdzie protokół konieczności i zlecenie zamawiającego?
Ale umowę można ewentualnie zmienić po wykonaniu, w tym wypadku np. na podstawie art. 455 ust. 2.

19

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Po wyborze generalnie nie powinno się przedłużać terminu związania ofertą.

Nie ma znaczenia, nie ma wyjątków. Informowanie wykonawców jest zreszą generalnie dopuszczalne (art. 273).

21

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Myślę, że niekoniecznie o taką niekompletność chodzi... Ciężko mi się zgodzić, że specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu jest przedmiotowym środkiem dowodowym. Dla mnie to treść oferty sensu stricto, niepodlegająca modyfikacji. Inne podejście w określonych sytuacjach groziłoby modyfikowaniem treści oferty. Ale co tam w SWZ masz, tego się trzymaj smile

22

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W komentarzu do ustawy masz napisane tak: "Art. 107 Pzp nie upoważnia natomiast zamawiającego do wezwania o poprawienie złożonego dokumentu, jeśli budzi on jego wątpliwości lub nie potwierdza, że dostawy, usługi lub roboty budowlane oferowane przez wykonawcę spełniają wymogi zamawiającego". Uzupełnienie może nastąpić tylko w dwóch sytuacjach: brak dokumentu, dokument jest niekompletny.

Do wyjaśnień wzywać możesz.

I pytanie, dlaczego uważasz, że to oświadczenie własne wykonawcy jest przedmiotowym środkiem dowodowym?

23

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A w czym jest problem, bo nie bardzo wiem, co tu jest nie tak?

24

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Jeśli ten zakres stanowi niezbędne doświadczenie dla wykonania Twojego planu i jest związany z przedmiotem zamówienia, to jak najbardziej.

25

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jest nie starsza niż 3 miesiące przed jej złożeniem, więc ok.