Na pewno wskazałbym art. 255 pkt 3. Co do pkt 6, wskazałbym dodatkowo, jeśli wycena była błędna.

Szczerze to nie widzę podstaw, żeby umowa była rozbieżna z treścią oferty, zwłaszcza na korzyść wykonawcy.

Dokument wystawiony przez bank, np. opinia bankowa o zdolności kredytowej. Tylko prędzej - razem z ofertą - należy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego (spółki matki).

4

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wezwanie - art. 128 ust. 1.
Poczekałbym na JEDZ, może wykonawca nie spełnia warunków. Szkoda 10 dni.

Nie uznałbym oświadczenia spółki matki, zamiast podmiotowych środków dowodowych. Uznałbym zobowiązanie spółki matki do udostępnienia zasobów finansowych, a następnie dokument z banku wystawiony dla spółki matki.

Głowna zasada zamówień jest taka, że to zamawiający (w rozumieniu ustawy) dokonuje nabycia robót budowlanych, dostaw lub usług.

Trzeba wziąć pod uwagę, że ustawa nie bez przyczyny wymaga, by to Zamawiający określił termin związania ofertą. Wykonawcy są natomiast związani postanowieniami dokumentów zamówienia.

Dla mnie osobiście SWZ po upływie TSO to świętość, nawet w przypadku błędów zamawiającego. 

Z komentarza UZP do art. 226 ust. 1 pkt 14:
- Przesłanka ta sankcjonuje błędy popełnione przez wykonawcę;
- Zbyt krótki termin, na jaki wadium zostało wniesione, ujawnia się w praktyce stosowania Pzp w przypadku braku tożsamości terminu, na jaki wadium zostało wniesione, z terminem związania ofertą wymaganym przez zamawiającego (termin wadium jest krótszy niż wymagany przez zamawiającego termin związania ofertą).

Dla mnie oferta nr 2 jest niestety do odrzucenia. Możesz rozważać unieważnienie postępowania, ale w mojej ocenie podstawy unieważnienia są mocno naciągane.

8

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeśli obaj chcą wykonywać roboty, do których wymagane jest doświadczenie określone przez zamawiającego, to obaj powinni je wykazać.

9

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli ofertę podpisał wykonawca i jest to podpis kwalifikowany, osobisty lub zaufany, to jest ok. Nie zważałbym na podpisy innych osób, bo nie ma to znaczenia.

Robisz nowy szacunek i wg tej wartości robisz postępowanie.

11

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Skoro wykonawca przyznał, że oferuje dwa tożsame produkty, które wyróżnia tylko symbol i producent, które w dodatku spełniają wymagania zamawiającego, który nie wymagał produktów jednego producenta, to w czym dylemat?

12

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Pro-forma zapytałbym, dlaczego zaoferował dwa produkty. I to bardziej dlatego, żeby uciszyć konkurencję w razie czego.

13

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeśli oba produkty spełniają podstawowe wymagania zamawiającego, to ciężko mówić o ofercie wariantowej sensu stricto wink

14

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Był wymóg, że wszystkie zaoferowane zestawy muszą być jednego producenta? Któryś z tych produktów nie spełnia warunków zamówienia?
W razie czego 226.1.5.

15

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Możesz napisać, że par. X ust. X PPU otrzymuje brzmienie (...) albo załącznik PPU otrzymuje brzmienie nadane w załączniku i dać tekst jednolity (zalecałbym jednak to pierwsze rozwiązanie albo kombinację dwóch).

16

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Generalnie wystarczy, że jeden wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu.

17

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nie robiłbym z tego problemu, zwłaszcza jeśli wykonawca dołączył potwierdzenie przelewu składając ofertę.

18

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Istotne jest oświadczenie z art. 117.

No to jest ok. TSO siłą rzeczy musi przedłużony przed upływem.

Jeśli po stronie zamawiającego wszystko było ok, nie wprowadzono wykonawcy w błąd np. gdyby wskazano błędną datę złożenia odpowiedzi, to oferta jest do odrzucenia. Przedłużenie TZO powinno nastąpić w terminie związania ofertą.

Do odrzucenia. Odrzucenie oferty jest jednak uzależnione od prawidłowości wezwania zamawiającego.

22

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dla mnie osobiście oba przypadki to omyłki rachunkowe.

23

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak, akurat o ezamówienia mi chodziło.
Bo to pośrednio informacja o złożonych ofertach. Dzwoni wykonawca krótko przed składaniem ofert, z troski pyta, czy jego oferta wpłynęła, zamawiający mówi, że nie ma żadnej oferty i wykonawca ma informację o braku konkurencji. To tak w teorii, zakładając cwaniactwo wykonawcy.

24

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Niektóre platformy pokazują tylko liczbę ofert i wtedy nie pomożesz...

Do wyjaśnień możesz wzywać zawsze, z tym że wyjaśnienia nigdy nie mogą prowadzić do zmiany treści oświadczenia.