1

Temat: szacowanie wartości na usługe specjalistów

Mam do przygotowania wybór 4 specjalistów, każdy z innego zakresu - jeden to koordynator projektu, inny to szkoleniowiec w pewnej dziedzinie, inny to np. ekonomista - prowadzący sprawy finansowe projektu. Chcemy mieć zawarte umowy zlecenia.

Czy powinnam połączyć wartość szacunkową ( wynagrodzenia ) tych 4 osób i zrobić przetarg czy też każdy specjalista powinien być traktowany odrębnie?

2

Odp: szacowanie wartości na usługe specjalistów

Tu skłaniałabym się do tego by traktować to oddzielnie.

"W sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są szkolenia o różnej tematyce i nie ma możliwości udzielenia zamówienia na te szkolenia jednemu wykonawcy, po przeprowadzeniu jednego postępowania, nie będzie można mówić o dzieleniu zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, gdy każde ze szkoleń będzie stanowiło odrębny przedmiot zamówienia. W takiej sytuacji, jeśli wartość poszczególnych zamówień nie przekracza wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, czyli wyrażonej w złotych wartości 14 000 euro, zamawiający jest uprawiony do nabycia usług szkoleniowych o określonej tematyce, bez obowiązku wyłonienia wykonawców w postępowaniu prowadzonym na zasadach określonych w ustawie Pzp. O tym czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jednym większym zamówieniem czy też np. z kilkoma mniejszymi zamówieniami odrębnymi o zbliżonym przedmiocie rozstrzygnąć musi samodzielnie zamawiający w oparciu o posiadaną przez niego wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności"

Opinia PZP