1

Temat: szacowanie - wodociąg

jeżeli mamy do wykonania sieć wodociągową na ulicy a i b (w różnym okresie i różnej części miasta) to wartość należy oszacować razem czy osobno?

2

Odp: szacowanie - wodociąg

Osobno.

3

Odp: szacowanie - wodociąg

Szacujesz osobno.

4

Odp: szacowanie - wodociąg

hmm a ostatnio tłumaczono mi, co prawda na przykładzie ulic  w jednym mieście, że według nowych przepisów tworzy to jeden obiekt budowlany i należy to szacować razem.... wiem, że nic nie wiem, w takim razie hmm

5

Odp: szacowanie - wodociąg

Powiem, tak: są dwie zbieżne opinie:
1) jeśli roboty wykonywane sa na tym samym obiekcie (w przeciągu roku) to sumujemy, jesli natomiast  jest drugi obiekt który należy do tego pierwszego i nie może on samodzielnie funkcjonować to również i ten obiekt jest doliczany do tego pierwszego, chyba że moze sam funkcjpnowac

2) roboty sa zsumowane wówczas gdy jest tożsamość:
- czasowa,
- rzeczowa,
- podmiotowa
jeśli jej nie ma to nie sumujemy robót

Każdy inaczej interpretuje obiekt budowlany.

6

Odp: szacowanie - wodociąg

łączenie jeśli chcesz zawsze dozwolone. Natomiast tutaj nie tworzą jednego obiektu (przypuszczam, że rózne pozwolenia na budowę)

7

Odp: szacowanie - wodociąg

darek napisał/a:

jeżeli mamy do wykonania sieć wodociągową na ulicy a i b (w różnym okresie i różnej części miasta) to wartość należy oszacować razem czy osobno?

Ponadto będą wykonywane w różnym czasie i w innej lokalizacji. Jesli chodzi o pozwolenie na budowę to obstawiam że na każą sieć jest osobny (odrębny).

Ja szacowałabym oddzielnie.

8

Odp: szacowanie - wodociąg

No właśnie ostatnio na szkoleniu była opinia, że razem (tak jak np. dwie drogi) - pozwolenia na budowę różne. I to mnie właśnie dziwi, że razem.

9

Odp: szacowanie - wodociąg

dla mnie oddzielnie, a szkolący podaje swoją opinię a nie wykładnię prawa smile

10

Odp: szacowanie - wodociąg

darek napisał/a:

No właśnie ostatnio na szkoleniu była opinia, że razem (tak jak np. dwie drogi) - pozwolenia na budowę różne. I to mnie właśnie dziwi, że razem.

U mnie na szkoleniu również podawano taki przykład. Nie ważne, że dwa różne pozwolenia, jak dwie drogi, dwie sieci wodociągowe, czy 2 rożne budynki (chyba że inny zakres prac) itp. to mamy szacować razem.
Najgorsze jest to, że pojęcia "obiektu budowlanego" w nowej ustawie jest, ale na wykładnie tego jak go stosować trzeba poczekać, a do tego czasu...na dwoje babka wróżyła.

11

Odp: szacowanie - wodociąg

Najpierw mówią jedno a potem drugie.

Na szkoleniach sami się już gubią: najpierw każą sumowac razem wszystkie prace realizowane na danym obiekcie potem odnoszą się do tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.
Przykładowo jeśli zamawiający chce wybudować kilka chodników w odrębnych częściach miasta, są niezależne między sobą, mogą funkcjonować samodzielnie to i tak każą sumować.

Co ma piernik do wiatraka. Z jakiej paki ma to być sumowane? A perełka jest taka że: jak zapytałam prowadzącego co rozumie w tym samym czasie tj. w okresie 2, 3 miesięcy to nie potrafił się określić.

Denerwuje mnie też  zmienione rozporzadzenie w sprawie rodzajów dokumentów..... W projekcie co innego w publikacji co innego. Już mślałam że ęde mogła żądać dokumentów potwierdzających kwalifikacji osób ( w projekcie było) a tu po ogłoszeniu i wejściu w życie welka kichaaa nawet nie łaska było wrzucić chociaż oświadczenie wykonawcy czy należy do gr. kapitałowej czy nie, albo listę podmiotów należących do tej samej gr. kapitałowej. Nie mówiąc już o możliwości wykluczenia gdzie ustawodawca jak zwykle nie przewidział sytuacji w której wykonawca nie złoży oświadczenia czy nalezy do gr. czy też nie. WIELKA KICHA.

12

Odp: szacowanie - wodociąg

Z opinii na stronie UZP:

"Reasumując, zarówno przepisy prawa krajowego (ustawa Pzp i Prawo budowlane) jak i przepisy dyrektyw (w tym interpretacja dokonana przez ETS) dla ustalenia tożsamości przedmiotowej zamówienia na roboty budowlane kładą nacisk na funkcjonalne znaczenie robót budowlanych. Chodzi zatem o to, by jako jedno zamówienie traktowane były wszystkie prace, które zmierzają do realizacji (albo np. poprawy stanu) obiektu budowlanego jako rzeczy spełniającej ogół funkcji techniczno-użytkowych, do których jest przeznaczona. Innymi słowy, tylko takie roboty mogą być traktowane jako odrębne zamówienia, których przedmiotem będą różne obiekty budowlane mogące samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Jednocześnie art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE oraz art. 9 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE zakazują dzielenia projektów budowlanych. Ponieważ na projekt budowlany może, co do zasady, składać się realizacja więcej niż jednego obiektu budowlanego, należy zastrzec, że zarzut Komisji Europejskiej odnośnie sztucznego podziału zamówienia na części może także dotyczyć przypadku odrębnego szacowania wartości wykonania obiektów będących elementem jednego przedsięwzięcia budowlanego."

I to co powinno Cię zainteresować:

"Tożsama wykładnia powinna mieć zastosowanie do oceny czy inwestycja polegająca na budowie (modernizacji) sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej dotyczy realizacji jednego obiektu (projektu) budowlanego. Przygotowując się do realizacji takiej inwestycji zamawiający powinien zatem dokonać analizy funkcji technicznej i gospodarczej planowanych robót pod kątem ich tożsamości albo odrębności oraz istnienia albo nie wzajemnych powiązań pomiędzy wynikiem tych robót. Jeżeli w wyniku takiej analizy ustalone zostanie, że budowane (modernizowane) sieci współtworzą w rzeczywistości jedną sieć, gdyż mogą być wzajemnie łączone i jako całość spełniają jedną funkcję gospodarczą i techniczną, zamawiający powinien uwzględnić tę okoliczność i przeprowadzając odrębne procedury stosować przepisy właściwe dla łącznej ich wartości."

Jeżeli projektowane odcinki wodociągu są fragmentem "jednej dużej sieci" to trzeba szacować je razem. Jeżeli nie to mogą być szacowane osobno.

Link do opinii:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;696

13 (edytowany przez darek 2013-03-18 12:38:37)

Odp: szacowanie - wodociąg

sieć wodociągowa w ulicy A jest zawsze połączona z siecią w ulicy B (bynajmniej u mnie) poprzez sieć na ulicach C, D itd.
I naprawdę mam je łączyć?

14

Odp: szacowanie - wodociąg

No to jak dla mnie przy szacowaniu razem - ostatnie zdanie z opinii.
Wiem że nie tworzą prawa,  ale .... ;-)
Oczywiście postępowania możesz ogłosić dwa, lub jedno - do wyboru, ale szacowałbym razem.

15

Odp: szacowanie - wodociąg

kurcze przecież nawet odcinek 100 m na końcu miasta, jest elementem całej sieci w mieście

16 (edytowany przez Niedzwiadek 2013-03-18 12:57:12)

Odp: szacowanie - wodociąg

niestety...
w innym przypadku cytując klasyka "życzę zdrowia, szczęścia"

17 (edytowany przez Marta 2013-03-18 13:36:42)

Odp: szacowanie - wodociąg

hm nie jestem pewna ale obiło mi sie o uszy że jest wyrok SN który jest przeciwny w/w opinii UZP
jak znajde to wrzuce

18

Odp: szacowanie - wodociąg

A to może być ciekawa lektura - jak będziesz miała to wrzuć

19

Odp: szacowanie - wodociąg

Marta napisał/a:

hm nie jestem pewna ale obiło mi sie o uszy że jest wyrok SN który jest przeciwny w/w opinii UZP
jak znajde to wrzuce

Tak ale wyrok obejmował swoim zakresem postępowanie z przed 20 lutego. A teraz to już razem jak pisał niedźwiadek i sama tak robię w wcześniej różnie to bywało nie licząć unijnych projektów bo tam zawsze sumowałam i było ok.  Po 20 lutym zmieniło się pojęcie roboty budowlanej,  więc  teraz to na 100 razem.