Temat: Licytacja - wniosek po terminie

Ogłasza licytację elektroniczną, zapraszam Wykonawców i jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wpływa mi po wyznaczonym terminie. Co z nim zrobić ?
Zapisy Pzp dotyczące m.in. zmiany, wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert, zwrotu oferty spóźnionej (art. 84 ustawy  Pzp) nie mają zastosowania.

2

Odp: Licytacja - wniosek po terminie

Poinformuj Wykonawcę, że jego wniosek wpłynął po terminie.