1

Temat: podwykonawstwo

Witam,
Czy jeżeli w przetargu nieograniczonym wykonawca nie wskazał w ofercie że będzie korzystał z podwykonawstwa to później już nie może, chośby zamawiający wyraził zgodę? Dziękuję za pomoc.

2

Odp: podwykonawstwo

A niech sobie korzysta, bardzo często jest tak że Wykonawcy nie wykazują podwykonawców a podczas realizacji zamówienia z nich korzystają o czym nie ma pojęcia Zamawiający wink

3

Odp: podwykonawstwo

Moje pytanie wynika stąd, że we wzorze umowy zamieściłam zapisy dotyczące podwykonawstwa, a skoro wybrany wykonawca go nie deklarował to czy jest sens je zostawiać, czy lepiej wyrzucić.

4

Odp: podwykonawstwo

Skoro nie przedstawił podwykonawcy w ofercie - można usunąć zapis, i tak jest zbędny w tym wypadku, a jak Wykonawca będzie chciał się posłużyć podwykonawcą to i tak to zrobi, a Zamawiający wiedzieć nic nie będzie wink

5

Odp: podwykonawstwo

Dziękuję za podpowiedź:)

6

Odp: podwykonawstwo

Jeżeli jest to  zamowienie na roboty budowlane to mam tylko jedną uwagę, zgodnie z art. 647 [1] Kodeksu cywilnego wykonawca i zamawiający solidarnie odpowiadają za zobowiązania wobec podwykonawcy. Wykonawca winiem przedstwić zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcą a zamawiający w ciągu 14 dni może zgłościć zastrzeżenia do tego projektu. W wielu zamówieniach wykonawcy nie przedkładają tego projektu umowy. Wykonawca wykonuje zamówienia przy pomocy podwykonawców a zamawiający reprezentowani na budowie przez ustanowionego inspektora nadzoru, czy też odpowiednimi zapisami w "Dzienniku budowy" akceptują ten stan faktyczny. Zamawiający zapłacił wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia a wykonawca nie płaci podwykonawcy należnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.  Wówczas podwykonawca wnosi roszczenie o zapłatę należnego wynagrodzneia do zamawiającego. Jest już kilka wyroków SN, w których przyznał rację podwykonawcy i zobowiązał zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli jego roszczenie nie zostało zaspokojone przez wykonawcę.
W ten sposób zamawiający raz zapłacił za całość robót ( w tym za roboty wykonane przez podwykonawcę) wykonawcy a drugi raz podwykonawcy za część robót wykonanych przez podwykonawcę. Dlatego też w zamówieniach publicznych na wykonanie robót budowlanych bardzo ostrożnie nalezy podchodzić do spraw związanych z podwykonawcami, w tym zabezpieczając się odpowiednimi zapisami w umowie zawartej z wykonawcą.