Temat: powyżej 211.000 euro

jezei w wyniku modyfikacji siwz przedlużam termin składania ofert - to powinnam wysłać nowe oglosenie o zamówieniu do Dziennika UE? albo dokonac sprotstowania zamieszczonego wczesniej? Analogicznie czy ogloszenie o zamówieniu na tabicach ogłoszen i internecie powinnam zmienić?