1

Temat: CPV

jak wybrać wspólne CPV dla zadania remont drogi gminnej? W zakresie tych robót będą:
1. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
2. Podbudowa - CPV 45233000-9
3. Nawierzchnia - CPV 45233000-9
4. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233000-9
5. Oznakowanie - CPV 45233280-5


Proszę o radę!

2

Odp: CPV

CPV podstawowy
45 23 00 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg
CPV uzupełniający
45 23 30 00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
                         nawierzchni dróg
45 23 31 20 - 6 Roboty w zakresie budowy drog