1

Temat: gwarancja ubezp.

W SIWZ żądaliśmy wniesienia oryginału, do oferty dołączono ksero gwarancji ubez. potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Co w tej sytuacji, wykluczyć wykonawcę, at ym samym odrzucuć ofertę?

2

Odp: gwarancja ubezp.

ja bym wezwała do przedstawienia oryginału gwarancji

ale zastanawia mnie w jakim celu żądaliscie oryginału gwarancji ubezpieczeniowej, przecież taki dokumet Wykonawca powinien mieć w firmie, a nie za każdym razem do przetargu wyrabiać oryginał........jak wystartuje w 10 postepwoaniach na miesiac to musi wyrabiać 10 oryginałów.......

3

Odp: gwarancja ubezp.

Wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 5 grudnia 2008 r.
KIO/UZP 1367/08
"Zdaniem Izby, załączenie kopii gwarancji do oferty, nie może stanowić przesłanki do wykluczenia Wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w chwili składania oferty była ona zabezpieczona wadium, wystąpił jedynie błąd, co do formy dokumentu potwierdzającego fakt jego wniesienia.

Biorąc jednakże pod uwagę fakt, że Zamawiający miał świadomość, że oryginał takiej gwarancji istnieje, zdaniem Izby nie wystąpiły przesłanki do wykluczenia wykonawcy.

Podobne okoliczności, były również przedmiotem rozpoznania przez Zespół Arbitrów, wyrok z dnia 1 sierpnia 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1976/05, gdzie skład orzekający stwierdził, że Dołączenie kopii gwarancji bankowej poświadczonej za zgodność jest wystarczające dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla dochodzenia bowiem roszczeń wynikających z gwarancji bankowej niezbędne jest, aby gwarancja nie zawierała jakichkolwiek zapisów ograniczających zakres odpowiedzialności gwaranta."

4

Odp: gwarancja ubezp.

dlaczego oryginał gwarancji ma być u Wykonawcy?  - to chyba jakaś TOTALNA pomyłka  gwarancja ma być wystawiona na postę powanie , na który Wykonawca sklada ofertę   i złożona w oryginale u ZAMAWIAJĄCEGO  -  tak jest prawidłowo oferta zabezpieczona wadium - ciekawe jak byś dochodzila roszczeń od Gwaranta - na podstawie kserokopii

5

Odp: gwarancja ubezp.

gwarancja zastępuje przecież pieniądz

6

Odp: gwarancja ubezp.

przepraszam CZYTAM BEZ ZROZUMIENIA - PRZECIEŻ CHODZI O GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ - MASZ RACJĘ WIKTORIA!!! sorry

7

Odp: gwarancja ubezp.

dzien dobry wink spoko spoko czasem można się zakręcić.

A jeśli chodzi o gwarancje ubezpieczeniową któa jest formą zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia to jak najbardziej oryginał wink

8

Odp: gwarancja ubezp.

Wiktoria napisał/a:

ja bym wezwała do przedstawienia oryginału gwarancji

ale zastanawia mnie w jakim celu żądaliscie oryginału gwarancji ubezpieczeniowej, przecież taki dokumet Wykonawca powinien mieć w firmie, a nie za każdym razem do przetargu wyrabiać oryginał........jak wystartuje w 10 postepwoaniach na miesiac to musi wyrabiać 10 oryginałów.......

Jak to - powinien miec w firmie - przecież do każdego przetargu wystawiana jest nowa gwarancja wadialna . Oryginał w firmie to może miec polisy OC...

9

Odp: gwarancja ubezp.

ale my tutaj nie rozmawiamy o gwarancji wadialnej

10 (edytowany przez multi 2010-05-15 18:10:32)

Odp: gwarancja ubezp.

Wiktoria napisał/a:

ale my tutaj nie rozmawiamy o gwarancji wadialnej

Może i tak, ale jak się nie mylę to "rodział" forum w indeksie oznaczone jako "wadium", zresztą nie ma to znaczenia - zawsze należy żądac oryginału gwarancji każdego rodzaju

11 (edytowany przez Marcel 2010-05-15 18:30:08)

Odp: gwarancja ubezp.

Nawet jeżeli Wykonawca załączy kopię nie ma podstawy do wykluczenia.