1

Temat: PILNE!!! oświadczenie o spełn. war z art. 22

Witam, czy w trybie negocjacji z ogłoszeniem można żądać oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 (jeśli tak to na jakiej podstawie) i dokonywać oceny spełnienia warunków udziału na zasadzie spełnie/niespełnia w oparciu o załączone oświadczenie? Bardzo proszę o pomoc.

2

Odp: PILNE!!! oświadczenie o spełn. war z art. 22

Art. 56 ust. 2 ustawy Pzp - Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem przepisy art. 49 i 50 stosuje się odpowiednio.
Czyli z wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wynika to z art. 50 ust.1 ustawy Pzp.

3

Odp: PILNE!!! oświadczenie o spełn. war z art. 22

Dziękuję za szybką odpowiedź. Czasem człowiek czyta dziesięć razy, a za jedenastym  dostaje zaćmienia i tego nie widzi smile