1

Temat: ogłoszenie

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczanym na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w pkt. Warunki udziału w postęowaniu oraz opis... zamieszcza się wszystkie informacje ze Specyfikacji z tego pkt.?

2

Odp: ogłoszenie

Oczywiście. Najlepiej aby zapisy SIWZ i ogłoszenia były takie same, po sporządzeniu SIWZ należy na zasadzie "kopiuj - wklej" odpowiednie zapisy przenieść do odpowiednich rubryk ogłoszenia