Temat: Art. 3 ust. 1 pkt. 6 - Ustawę stosuje się.....

Co oznacza w praktyce Art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp "zamówienie jest finansowane z udziałem środków, których przyznianie jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia"?????